Nieuwsberichten

Gebruik de knoppen hieronder om te filteren op dienst.

Fiscaal
24 mei 2024

Met het nieuwe aanslagjaar 2024 voor de deur, is het tijd om ons weer te buigen over de jaarlijkse aangifte in de person…

Boekhouding
15 maart 2024

Ook in 2024 zijn er belangrijke deadlines waarbij u als gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige opnieuw een elektronisch…

Fiscaal
15 februari 2024

Inleiding Er komt een einde aan de indexeringstop. Vanaf aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) worden de grensbedragen opnie…

Bedrijfsadvies, Boekhouding
21 december 2023

Inleiding: De evolutie van cyberfraude De afgelopen tien jaar heeft de digitalisering van bedrijven en processen, versne…

Bedrijfsadvies, Boekhouding
3 november 2023

Als u een ondernemer bent, weet u dat u uw boekhoudkundige en fiscale documenten niet zomaar mag weggooien. U moet ze im…

Boekhouding
15 september 2023

Als belastingplichtige in België betaal je Belgische btw op zakelijke uitgaven. Normaal gesproken kan je de Belgische bt…

Bedrijfsadvies, Boekhouding
16 juni 2023

De Belgische Minister van Financiën heeft een reeks maatregelen voor de belastinghervorming bekendgemaakt. Hieronder val…

Boekhouding, Fiscaal
9 mei 2023

Vanaf 26 april 2023 kunt u de belastingaangifte aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) indienen. Hieronder een overzicht…

Bedrijfsadvies, Fiscaal
31 maart 2023

De hervorming deed de laatste maanden heel wat vragen rijzen in de creatieve sector. Het toepassingsgebied van het gunst…

Boekhouding, Juridisch
15 maart 2023

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Met het WVV tracht de wetgev…

Boekhouding
8 maart 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet u als gemengde belastingplichtige de kennisgeving van de keuze voor aftrek volgens het werkeli…

Boekhouding, Fiscaal
3 februari 2023

Eind 2022 werd er een begrotingsakkoord bereikt in de federale regering voor de jaren 2023 en 2024. Deze maatregelen kun…

Boekhouding
16 november 2022

Indien aan- en verkopen worden verricht in een ander EU-lidstaat die gepaard gaan met vervoer dan is er sprake van intra…

Bedrijfsadvies, Juridisch
26 september 2022

Op de aankoop van een nieuwe woning betaalt u onder bepaalde voorwaarden 21% btw. Als aan deze voorwaarden niet voldaan…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal
6 september 2022

Al wie energiebesparende investeringen toepast in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woon…

Boekhouding
21 juli 2022

Inleiding De verhuur van onroerende goederen wordt in principe vrijgesteld van btw. Hierdoor kan de verhuurder geen btw…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal
1 juli 2022

Bij beroepsverplaatsingen bestaat de keuze uit een bedrijfswagen ter beschikking stellen of een privé auto per kilometer…

Bedrijfsadvies, Boekhouding
13 juni 2022

Forfaitaire vergoeding Vanaf 1 juni 2022 wijzigen de forfaitaire kostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen. Dit…

Bedrijfsadvies, Fiscaal
20 mei 2022

Ingevolge recente wijzigingen rond de wetgeving autofiscaliteit hebben we een overzicht gemaakt van de verschillende fas…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal
20 april 2022

Indien u privé geld nodig heeft kan u hiervoor gebruikmaken vaneen goedkope lening met vaste termijn bij uw vennootschap…

Bedrijfsadvies, Boekhouding
6 april 2022

Voor wie? De gemengde en de gedeeltelijke belastingplichtigen hebben geen volledig recht op aftrek, maar kunnen de btw o…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal
21 maart 2022

Als u vrijgestelde belastingen wil laten taxeren aan 10 of 15%, is het aanslagjaar 2022 het laatste jaar waarin een venn…

Bedrijfsadvies, Fiscaal
4 maart 2022

Intro Ondernemingen die onkosten van hun personeel of bedrijfsleiders terugbetalen, zullen vanaf 2022 met een verruimde…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal
17 februari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van e…

Boekhouding, Fiscaal, Starters
25 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw. De wetgever sluit niet langer…

Boekhouding, Fiscaal, Starters
7 januari 2022

Laat u werken uitvoeren door een aannemer aan een gebouw, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden tegen slechts 6% btw. U…

Bedrijfsadvies, Juridisch
16 december 2021

Als gevolg van het toegenomen aantal besmettingen en de verstrengde maatregelen werden ook een aantal coronasteunmaatreg…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal
9 december 2021

Om de vergroening van ons bedrijfswagenpark te versnellen werd de autofiscaliteit herwerkt.  Thuislaadstations voor…

Bedrijfsadvies, Starters
24 november 2021

Verplicht telewerk Tijdens het laatste overlegcomité heeft de regering verplicht telewerk terug ingevoerd. Tot en met 12…

Boekhouding, Fiscaal, Starters
19 juli 2021

BTW-plichtigen moeten verschillende aangiften indienen bij de start, wijziging of stopzetting van hun onderneming. Sinds…

Boekhouding
1 juli 2021

 Wanneer werknemers of bedrijfsleiders beroepsverplaatsingen doen met hun privé voertuig (bv. eigen wagen, eigen moto,…)…

Boekhouding
30 juni 2021

Het coronavirus en de resulterende sluitingen van winkels, hebben consumenten ertoe aangezet hun aankopen meer dan ooit…

Bedrijfsadvies, Starters
15 april 2021

Vlaams beschermingsmechanisme 6 Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen vanaf 16 april een aanvraag in…

Bedrijfsadvies, Starters
28 maart 2021

Het overlegcomité van woensdag 24 maart 2021 benadrukte dat telewerk nog steeds verplicht is, tenzij dit onmogelijk zou…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Starters
19 maart 2021

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de ver…

Bedrijfsadvies
27 januari 2021

Het Ministrieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd…

Juridisch, Vermogensplanning
16 januari 2021

Ouderdom, ziek worden, een ongeval… het kan iedereen overkomen. Misschien kun je op een dag je eigen goederen zelf niet…

Bedrijfsadvies, Starters
9 januari 2021

De Federale overheid voorziet in de Corona-periode in een overbruggingsrecht voor getroffen zelfstandigen. Voorlopig loo…

Bedrijfsadvies, Starters
4 januari 2021

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van…

Bedrijfsadvies, Fiscaal, Starters
13 december 2020

Bent nog op zoek naar enkele interessante tips voor het optimaliseren van de personenbelasting voor inkomsten 2020 ? Dan…

Bedrijfsadvies, Starters
3 november 2020

Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale cor…

Bedrijfsadvies, Starters
17 oktober 2020

Het Nationale overlegcomité heeft op vrijdag 16/10 kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij…

Bedrijfsadvies, Fiscaal
20 augustus 2020

In het BS van 23/07/2020 werd de verzamenwet “Corona III” gepubliceerd waarbij de wetgever een nieuwe pakket fiscale ste…

Vermogensplanning
20 augustus 2020

Er werd op 17 juni 2020 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffie…

Fiscaal
10 juli 2020

De vergoedingen die een werkgever aan zijn werknemers toekent voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voo…

Boekhouding, Fiscaal
25 juni 2020

Vanaf het aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, kunnen bepaalde verb…

Juridisch, Starters
25 juni 2020

Vanaf het aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, kunnen bepaalde verb…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal, Juridisch, Starters, Vermogensplanning
25 juni 2020

Ook ons kantoor heeft sedert 18/03/2020 de manier van werken aangepast ingevolge de COVID-19maatregelen, die overheid on…

Boekhouding
2 april 2020

De corona-crisis (COVID-19) heeft een ganse lijst aan ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in gang gezet, welke…

Boekhouding, Fiscaal, Starters
24 september 2019

Afhankelijk van hun economische activiteit kunnen btw-belastingplichtigen een btw-tegoed opbouwen, wat betekent dat voor…

Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal
28 juni 2019

VAPZ is een interessante manier van pensioenopbouw voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. De bijdragen zijn aftrekbaar a…