DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/buitenlandse-btw-betaald-in-2022-terugvragen-via-vat-refund-tegen-30-09-2023/
Printdatum: 14/07/2024

Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023

blank

Als belastingplichtige in België betaal je Belgische btw op zakelijke uitgaven. Normaal gesproken kan je de Belgische btw terugvorderen via de reguliere btw-aangifte. Maar hoe zit het met uitgaven in het buitenland?

Hebt u btw betaald op uitgaven zoals brandstofkosten, kosten voor beurzen, enz. die u buiten België hebt gedaan? Dan kan de betaalde buitenlandse btw onder bepaalde voorwaarden worden gerecupereerd, gezien het om een puur zakelijke uitgave gaat.

Hoe vraag ik (in België) de teruggave aan van buitenlandse btw?

Aanvraag teruggave btw : binnen de EU

Als uw onderneming niet bij de btw-administratie van deze lidstaat is geregistreerd, moet u via het Belgische Intervat-portaal de teruggave vragen van deze btw. Doe uw aanvraag online via Intervat. Dien daarvoor een ‘VAT Refund’ aanvraag in.

Aanvraag teruggave btw : buiten de EU

Vraag de betrokken buitenlandse administratie om meer informatie.  U kan gebruikmaken van het formulier 803.

Wanneer vraag ik om de teruggave van buitenlandse btw?

U kan de teruggave van de btw voor een kalenderjaar vragen tot uiterlijk 30 september van het volgende jaar.

Bijvoorbeeld: voor facturen van 2022 kan u tot 30 september 2023 om een teruggave vragen.

Hoeveel aanvragen mag ik jaarlijks indienen? Wat is het minimumbedrag?

Het minimumbedrag dat vereist is voor btw-teruggave is €50. Als er in de loop van het jaar al een verzoek tot teruggave is ingediend, moet de nieuwe aanvraag betrekking hebben op minstens 3 maanden en moet het bedrag dat kan worden teruggevorderd minstens €400 bedragen. Als het saldo dat na de verwerking van het verzoek wordt teruggegeven minder dan €50 bedraagt, wordt er geen teruggave verleend. Binnen één kalenderjaar is het toegestaan om maximaal 5 aanvragen voor uitgaven in te dienen.

Wat is de termijn voor de teruggave?

De lidstaat heeft 4 maanden de tijd om een beslissing te nemen (vanaf de ontvangst van de aanvraag). Deze termijn kan tot 6 of 8 maanden worden verlengd indien om bijkomende inlichtingen wordt verzocht.

Zodra een beslissing is genomen (en het een positieve beslissing is), wordt het bedrag binnen 10 werkdagen terugbetaald.

Op zoek naar hulp bij het indienen van een btw-teruggaveverzoek? Neem gerust contact met ons op via mail info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56. Wij staan klaar om je te assisteren!

Geraadpleegd van: FOD Financiën

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL