DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/waarop-moet-u-letten-bij-aankopen-in-ander-eu-lidstaat/
Printdatum: 18/05/2024

Waarop moet u letten bij aankopen in ander EU-lidstaat?

blank

Indien aan- en verkopen worden verricht in een ander EU-lidstaat die gepaard gaan met vervoer dan is er sprake van intracommunautaire handelingen (IC-handelingen). Opgelet: sommige landen behoren niet tot het grondgebied van de EU voor btw-doeleinden (art. 1§4,5° WBTW).

Een IC-handeling wordt opgesplitst in twee bestanddelen. Enerzijds een IC-levering en anderzijds een IC-verwerving.

 • IC-levering: levering van goederen vangt aan in België en eindigt in een ander EU-lidstaat
  vrijgesteld in het land van vertrek
 • IC-verwerving: verwerven van goederen die aanvangen in een ander EU-lidstaat en geleverd worden in België
  belast in het land van aankomst

Eerste en vooral moet er gekeken worden naar wie u bent. U kan een gewone btw-plichtige zijn of u kan behoren tot de ‘groep van vier’.

Wie bent u?

Gewone btw-plichtige

Een gewone btw-plichtige dient periodieke aangiften in, dit kunnen zowel maandelijkse aangiften als kwartaalaangiften zijn. Hierbij behoren ook de gemengde belastingplichtigen.

Groep van vier

In principe zijn de personen uit “de groep van vier” eveneens btw-plichtig, maar ze dienen geen btw-aangifte in en hebben geen recht op aftrek.

Onderstaande personen behoren tot de groep van vier:

 • Kleine ondernemingen (jaaromzet < 25.000 EUR)
 • Forfaitaire landbouwers
 • Vrijgestelde belastingplichtigen volgens art. 44 WBTW
 • Niet belastingplichtige rechtspersonen (overheid, passieve holdings)

Intracommunautaire handling

Gewone btw-plichtige

Indien een gewone btw-plichtige goederen aankoopt in een ander EU-lidstaat wordt deze factuur opgemaakt zonder buitenlandse btw. Hiervoor is het noodzakelijk dat u uw Belgisch btw-nummer vermeldt. Voor de buitenlandse leverancier is deze handeling een vrijgestelde intracommunautaire levering, dit gaat gepaard met een belastbare intracommunautaire verwerving voor de klant.

Dit resulteert dat de klant schuldenaar is van de btw, in dit geval Belgische btw. Bij de verwerking in de btw-aangifte zal u dus de verschuldigde btw opnemen, maar u kan deze btw ook direct terug aftrekken.

Groep van vier

Aangezien deze groep geen btw-aangiften moet indienen, kunnen ze ook geen Belgische btw verschuldigd zijn op een intracommunautaire verwerving.

Hierop bestaan twee uitzonderingen:

 • Drempel €11.200,00

Indien de drempel van €11.200,00 is bereikt, is de klant verplicht een btw-nummer aan te vragen en worden alle volgende verwervingen van andere EU-landen belast in België. De klant moet dan een bijzondere btw-aangifte indienen en moet de Belgische verschuldigde belasting betalen.

Er wordt geen rekening houden met:

 • aankoop van nieuwe voertuigen en accijnsproducten
 • verkopen op afstand
 • geïnstalleerde of gemonteerde goederen
 • diensten B2B

 • Opteren btw onderwerpen

Anderzijds kan “de groep van vier” reeds een btw-nummer aanvragen vooraleer de drempel overschreden werd. Deze keuze geldt dan voor twee kalenderjaren.

Voorbeeld intracommunautaire verwerving

Een Belgische dokter koopt een onderzoekstafel aan een Nederlands bedrijf met levering voor een bedrag van €2.000,00 (exclusief btw).

Als dit een eerste factuur is uit een ander EU-lidstaat dan wordt de factuur met Nederlandse btw opgemaakt. Het Nederlands bedrijf (leverancier) zal deze Nederlandse btw moeten doorstorten naar de Staat.

Stel dat de Belgische dokter reeds aankopen had gedaan in andere EU-lidstaten en daardoor de drempel van €11.200 overschrijdt dan zal de Belgische dokter (klant) een factuur ontvangen zonder aanrekening van BTW. De dokter zal dan de Belgische btw moeten voldoen in een bijzondere aangifte. Gezien de dokter geen btw-plichtige handelingen treft, zal hij de Belgische btw niet in aftrek kunnen nemen in deze aangifte zoals bij een gewone belastingplichtige.

Voor meer info hieromtrent, aarzel niet ons hierover te contacteren – info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56

Geraadpleegd van: BTW PRO JG 10 – nummer 2 & Practicali

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding

15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL