DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/vanaf-aanslagjaar-2024-meldplicht-huurvergoedingen-onroerende-goederen-als-bijlage-bij-de-aangifte/
Printdatum: 14/07/2024

Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte

blank

Vanaf het aanslagjaar 2024 is er een nieuwe meldplicht ingevoerd voor huurvergoedingen van onroerende goederen. Dit betekent dat particulieren en vennootschappen die huurkosten als beroepskosten willen aftrekken, verplicht zijn om een specifieke bijlage toe te voegen aan hun aangifte in de inkomstenbelasting. Deze maatregel is ingevoerd om de controle op de correctheid van aangifte van huurvergoedingen te verbeteren en belastingfraude te voorkomen. In dit artikel bespreken we wanneer de bijlage moet worden toegevoegd, welke gegevens hierin moeten worden vermeld, en geven we een voorbeeld ter verduidelijking.

De verplichting om de bijlage toe te voegen aan de aangifte geldt vanaf het inkomstenjaar 2023, wat betekent dat deze verplichting in werking treedt voor het aanslagjaar 2024. Dit geldt voor zowel particulieren als vennootschappen die huurkosten als beroepskosten inbrengen. Zonder de bijlage is de betaalde huur in principe niet aftrekbaar. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze verplichting ook van toepassing is op vergoedingen voor vruchtgebruik, opstal of erfpacht als beroepskosten.

Een uitzondering op deze verplichting is van toepassing wanneer de huurovereenkomst gratis is geregistreerd. Dit is het geval indien u een pand huurt die louter privé wordt gebruikt (en dus bijgevolg niet als beroepskost inbrengt). Ook wanneer er een factuur voor de huur is ontvangen, dient het formulier niet te worden toegevoegd.

In de bijlage, bekend als formulier nr. 270 MLH, moeten de volgende gegevens worden vermeld:

  1. Identificatiegegevens van de verhuurder:
  2. Natuurlijk persoon: Naam, voornaam, adres en rijksregisternummer.
  3. Rechtspersoon: Naam, ondernemingsnummer en adres van de zetel.
  4. De ligging van het onroerend goed: Dit omvat het volledige adres en eventuele aanvullende informatie die de exacte locatie specificeert (in geval van ongebouwde onroerende goederen).
  5. De betaalde of toegekende huurprijs en huurvoordelen: Dit omvat zowel de huurprijs als eventuele bijkomende voordelen die contractueel zijn vastgelegd, zoals bepaalde herstellingskosten die normaal gesproken ten laste van de verhuurder vallen.
  6. Het gedeelte van de huur dat als beroepskost in aftrek wordt genomen.

Stel, een vennootschap huurt een magazijn met privé-woning van een particulier. De vennootschap betaalt jaarlijks € 12.000,00 huur, waarvan € 8.000,00 wordt aangemerkt als beroepskost. In dit geval moet de vennootschap de volgende informatie in de bijlage vermelden:

  • Identificatiegegevens van de verhuurder: Naam, voornaam, adres en rijksregisternummer van de particuliere verhuurder
  • Ligging van het magazijn: Exact adres
  • Betaalde huurprijs: € 12.000,00
  • Aftrekbaar bedrag als beroepskost: € 8.000,00

Deze gegevens moeten in de bijlage nr. 270 MLH worden ingevuld en samen met de aangifte worden ingediend.

De bijlage voor huuraftrek in de inkomstenbelasting is bedoeld om een gedetailleerde controle mogelijk te maken over de aftrekbare huurkosten. Dit helpt de belastingdienst om na te gaan of de aangegeven huurkosten daadwerkelijk verband houden met de beroepsactiviteit en of ze correct worden belast bij de verhuurder. Het niet indienen van de vereiste bijlage resulteert in het niet-aftrekbaar zijn van de huurkosten, wat kan leiden tot hogere belastingen voor de huurder.

Door de introductie van deze meldplicht wordt een belangrijke stap gezet in het verhogen van de transparantie en het tegengaan van belastingontwijking via onroerende huurvergoedingen. Het is daarom essentieel voor huurders van onroerend goed om zich goed voor te bereiden en alle vereiste gegevens nauwkeurig bij te houden en in te dienen.

Voor verdere vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56.

Geraadpleegd van: FOD Financiën, Practicali en Mijn Tips & Advies

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Fiscaal, Boekhouding

24 mei 2024
Opfrissing personenbelasting: Deadlines en tips
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?