DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/kwalificeert-uw-appartement-voor-btw-doeleinden/
Printdatum: 18/05/2024

Kwalificeert uw appartement voor btw-doeleinden?

blank

Inleiding

De verhuur van onroerende goederen wordt in principe vrijgesteld van btw. Hierdoor kan de verhuurder geen btw recupereren op zijn investeringen. Er bestaan echter een aantal wettelijke uitzonderingen die wel recht op aftrek geven, waaronder ‘het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend’. Dit begrip werd bij de btw-administratie ruim geïnterpreteerd tot de recente wijzigingen.

Wijziging

Vanaf 1 juli 2022 wordt de btw-behandeling voor het ‘verschaffen van gemeubelde logies’ ingrijpend gewijzigd.

Het verschaffen van gemeubeld logies aan betalende gasten is aldus aan de btw onderworpen, als bepaalde voorwaarden voldaan zijn:

  • Onderdak wordt verleend voor een periode van minder dan drie maanden, indien de termijn van drie maand wordt overschreden dan is de verhuur vrijgesteld van btw.
  • Eén van volgende samenhangende diensten worden verricht:
    • Instaan voor fysiek onthaal van gasten, hierin volstaat het niet om de arriverende gasten te ontvangen
    • Voorzien van huishoudlinnen die minstens één maal per week worden ververst
    • Dagelijks verschaffen van ontbijt

Daarnaast is poetsen niet langer een criterium en heeft dus geen impact meer op het al dan niet belastbaar karakter van de verhuur van gemeubelde logies.

Hoewel het administratief werk met zich meebrengt voor de verhuurders, waarbij 6% btw wordt aangerekend aan hun gasten, betekent dit anderzijds recuperatie van de btw op de gedane investeringen.

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding

15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL