DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/forfaitaire-binnenlandse-vergoedingen-vanaf-1-juni-2022/
Printdatum: 20/04/2024

Forfaitaire binnenlandse vergoedingen vanaf 1 juni 2022

blank

Forfaitaire vergoeding

Vanaf 1 juni 2022 wijzigen de forfaitaire kostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen. Dit heeft betrekking op bedrijfsleiders en werknemers in de privésector. De forfaitaire vergoedingen worden beschouwd als ‘ernstige norm’, dit bevat reiskosten, maaltijd- en drankkosten en verblijfkosten. Op die manier moeten werkelijk gemaakte kosten niet telkens bewezen worden. Ze zijn aftrekbaar in hoofde van deze die ze toekent en onbelast bij de genieter.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een verplaatsing om beroepsredenen
  • Binnen België
  • Minimum 6 uur per dag

Nieuwe bedragen vanaf 1 juni 2022

Voor verplaatsingen zonder overnachting gelden de volgende bedragen ter dekking van de kosten van een middagmaal:

  • Dagvergoeding van € 18,84
  • Op maandbasis kunnen maximaal 16 dagvergoedingen worden toegekend, wat resulteert in een maximale maandvergoeding van €301,44

Voor verplaatsingen met overnachting gelden volgende bedragen ter dekking van een avondmaal, overnachting en ontbijt:

  • Dagvergoeding van €141,33

Het is mogelijk om een dagelijkse forfaitaire vergoeding van €18,84 toe te kennen samen met de aanvullende dagelijkse vergoeding m.b.t. verblijfskosten van €141,33. Dit brengt zich op een maximale dagvergoeding van €160,17.

Opgelet met de 40-dagen regel

Bent u werkzaam bij klanten gedurende minstens 40-dagen per jaar (zelfs niet aaneensluitend), dan beschouwt de administratie deze plaats als een vaste plaats van tewerkstelling en kan u geen forfaitaire  vergoeding toekennen. Dit criterium is echter een instrument dat door de administratie aan haar ambtenaren is aangereikt, maar staat niet in de wet ingeschreven en is voor de rechtbanken niet bindend. De praktijk leert dat sommige belastingambtenaren geen rekening houden met dit criterium.

Opgelet bij toekenning aan werknemers

Voormelde vergoeding gelden enkel voor de fiscus. Bij toekenning aan werknemers aanvaardt de RSZ (sociale zekerheid van werknemers) het forfait van de fiscus niet en hanteert een lager forfait van 17 euro per dag, waarvan 10 euro betrekking heeft op reisvergoeding en 7 euro betrekking heeft op de maaltijdvergoeding. Bij de maaltijdvergoeding moet dan opnieuw worden opgelet dat er geen maaltijdcheque wordt toegekend op die dag of men kan opteren om de maaltijdvergoeding van 7 euro te laten vallen en de reisvergoeding combineren met de maaltijdcheque. Daarnaast rekenen ze een forfait van 35 euro voor overnachting. Om geen problemen te krijgen met de RSZ beperk je dus bij toekenning aan werknemers best de dagvergoeding tot de aanvaardbare bedragen van de RSZ.

Fiche 281

Ondernemingen die deze vergoedingen toekennen aan hun bedrijfsleiders of werknemers dienen deze bedragen verplicht op te nemen op de jaarlijkse inkomstenfiche 281 bij het vak van de kosten eigen aan de werkgever. Bij bedrijfsleider is dit de fiche 281.20 en voor werknemers de fiche 281.10

Rekentool en kostennota

Wenst u gebruik te maken van een rekentool om u kostennota op te stellen, neem dan gerust contact op met ons.

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding, Bedrijfsadvies

15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL