DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/verplichte-telewerkaangifte-via-tool-rsz-tegen-uiterlijk-6-april-2021/
Printdatum: 31/07/2021

Verplichte telewerkaangifte via tool RSZ tegen uiterlijk 6 april 2021!

Het overlegcomité van woensdag 24 maart 2021 benadrukte dat telewerk nog steeds verplicht is, tenzij dit onmogelijk zou zijn omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening. Indien telewerk niet mogelijk is moet uw werknemer een attest van de werkgever nog steeds bij zich hebben. De controles op telewerk zullen worden verscherpt.

Vanaf 27/03 is de registratietool ter beschikking op de Een kort stappenplan vindt u hier https://www.devaccount.be/wp-content/uploads/2021/03/Aangifte-telewerk-hoe-doe-ik-het-1.pdf . Deze aangifte moet door alle werkgevers, behalve diegenen die verplicht volledig gesloten zijn, worden ingevuld op maandbasis tegen de 6e dag van de maand. Dus voor april tegen 6 april, voor mei tegen 6 mei, etc… (www.socialsecurity.be).

Werkgevers moeten via dit elektronisch registratiesysteem volgende gegevens maandelijks registreren:

  • het totaal aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid én;
  • het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.

Deze maandelijkse aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Hierdoor zou u dus uiterlijk op 6 april 2021 een eerste keer moeten voldoen aan deze registratieplicht.

Momenteel zijn de concrete modaliteiten nog niet volledig duidelijk. Zo zijn er nog heel wat openstaande vragen m.b.t. het toepassingsgebied van de registratieplicht.

Deze tool zou eerstdaags op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikbaar gesteld worden

De verzamelde gegevens zouden gebruikt worden om de overheidsdiensten meer zicht te geven op de hoeveelheid niet telewerkbare functies in de ondernemingen.  De data zouden ook gebruikt worden bij de monitoring van de afbouw van de telewerkverplichting.

Bron:

  • Ministerieel Besluit 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 maart 2021, bl. 29296.

Share on print
Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Bedrijfsadvies, Starters

19 juli 2021
Btw: Aangiften van aanvang, wijziging en beëindiging van de activiteit voortaan online indienen!
15 april 2021
Vlaams beschermingsmechanisme ondernemingen wegens corona : delen 6 en 7
19 maart 2021
Vlaams beschermingsmechanisme 5
27 januari 2021
Verplaatsingen naar het buitenland : regeling vanaf 27 januari tot 1 maart 2021
9 januari 2021
Nieuwe regeling Federaal overbruggingsrecht vanaf 2021 – impact van take-away activiteiten