DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/nieuwe-regeling-federaal-overbruggingsrecht-vanaf-2021-impact-van-take-away-activiteiten/
Printdatum: 15/06/2024

Nieuwe regeling Federaal overbruggingsrecht vanaf 2021 – impact van take-away activiteiten

blank

De Federale overheid voorziet in de Corona-periode in een overbruggingsrecht voor getroffen zelfstandigen. Voorlopig loopt deze maatregel tot en met 31 maart 2021 maar de mogelijkheid werd voorzien om deze termijn te verlengen. Vanaf januari 2021 zijn er evenwel een aantal wijzigingen.

Je bent nog steeds gedwongen jouw activiteit te onderbreken of hoofdzakelijk afhankelijk van dergelijke zelfstandigen

Januari 2021

Het dubbel crisis-overbruggingsrecht wordt verlengd in januari 2021. Je kan dit overbruggingsrecht genieten wanneer je onder de gedwongen sluitingsmaatregelen valt. Ook wanneer je hoofdzakelijk afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector kan je een beroep doen op deze uitkering. Maar enkel op voorwaarde dat je jouw zelfstandige activiteit volledig onderbreekt. 

Vanaf februari 2021

Vanaf 1 februari 2021 kan je enkel nog gebruik maken van het crisis-overbruggingsrecht wanneer je jouw zaak verplicht moet sluiten en jouw activiteiten volledig onderbreekt. Je ontvangt het volledige bedrag van de uitkering alleen als je langer dan 15 dagen verplicht bent te sluiten in de betrokken maand. Voor een zelfstandige in hoofdberoep komt dit neer op een uitkering van 1.614,10 euro met gezinslast of 1.291,69 euro zonder gezinslast. Sluit je minder dan 15 dagen dan bekom je een halve uitkering. Oefen je nog bepaalde activiteiten uit (bijvoorbeeld take-away) dan kan je geen aanspraak meer maken op deze maatregel maar kan je beroep doen op de steun bij een aanzienlijk inkomensverlies.

Let wel : de regeling van het overbruggingsrecht (en zijn voorwaarden mbt het aanzienlijk inkomensverlies) staat volledig los van het Vlaams beschermingsmechanisme. Het overbruggingsrecht betreft immers een Federale maatregel terwijl het beschermingsmechanisme een louter Vlaamse aangelegenheid is.

Het uitvoeren van bvb take-away activiteiten sluit niet de aanvraag tot tegemoetkoming voor dit Vlaamse beschermingsmechanisme uit. De voorwaarden van het beschermingsmechanisme volgen in een aparte bijdrage.

Je lijdt een aanzienlijk inkomensverlies

Moet je je activiteit niet gedwongen onderbreken, maar lijdt je onderneming een aanzienlijk inkomensverlies? Ook dan kan je het crisis-overbruggingsrecht vragen wanneer je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  1. Omzetdaling 40%

Jouw omzet daalde met minstens 40% voor de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor je een uitkering vraagt. Deze omzetdaling moet je bewijzen in vergelijking met dezelfde kalendermaand van 2019. Zo zal je bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op een uitkering in januari 2021 wanneer de omzet van december 2020 minstens 40% daalde in vergelijking met december 2019.

2. Betaling sociale bijdragen

Je betaalde sociale bijdragen voor minstens 4 kwartalen van de 16 kwartalen teruggaand in de tijd vanaf het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt. Ben je nog maar maximaal 12 kwartalen zelfstandige? Dan volstaat de betaling van 2 kwartalen.

3. Geen overbruggingsrecht gedwongen onderbreking

Je genoot voor dezelfde maand geen overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking.
Deze maatregel geldt trouwens ook indien je nooit verplicht gesloten was (ook niet tijdens de eerste lockdown). Je hoeft bovendien ook niet afhankelijk te zijn van een verplicht gesloten sector. 

Werkonderbreking van 7 opeenvolgende dagen door quarantaine

Ook wanneer je jouw activiteit volledig moet onderbreken omdat je minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moet zonder ziek te zijn, kan je het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. De dagen moeten niet in éénzelfde kalendermaand liggen maar moeten elkaar dus wel opvolgen. Het bedrag van de uitkering hangt af van het aantal dagen dat je onderbreekt.

Ben je in quarantaine ten gevolge van ziekte dan kan je een uitkering aanvragen via het ziekenfonds. Het overbruggingsrecht is in dat geval geen optie.

Kinderopvang

Tot slot kan je het crisis-overbruggingsrecht aanvragen wanneer je je activiteit binnen dezelfde maand minstens 7 dagen volledig onderbreekt voor de opvang van een kind jonger dan 18 jaar. Er geldt geen leeftijdsgrens voor kinderen met een handicap. In tegenstelling tot de quarantaine moeten deze 7 dagen elkaar niet opvolgen.  

De reden van de opvang moet het gevolg zijn van de coronacrisis:

  • jouw kind of zijn klas moet in quarantaine;
  • zijn school of kinderopvang sluit om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • jouw kind wordt verplicht om afstandsonderwijs te volgen

Je uitkering hangt af van het aantal dagen dat je jouw activiteit onderbreekt.

Meer info vind je ook op : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Bedrijfsadvies, Starters

21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL
31 maart 2023
Hervorming auteursrechten en naburige rechten
26 september 2022
Verwerven van vastgoed: met registratierecht of btw?