DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/maximaal-bedrag-vapz-jaar-2019-is-gekend/
Printdatum: 23/09/2023

Maximaal bedrag VAPZ jaar 2019 is gekend

Bedrag VAPZ 2019

Circulaire 2019/C/54 betreffende de maximaal aftrekbare bijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor
zelfstandigen (VAPZ)

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ): maximaal aftrekbare bijdrage voor het jaar
2019.

FOD Financiën, 27.06.2019
Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting

De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen worden beschouwd als aftrekbare
beroepskosten (1):

  • in de mate dat ze de maximale bijdrage (2) niet overschrijden;
  • en voor zover de aangeslotene de verschuldigde bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

(1) Artikel 52, 7°bis, WIB 92 en artikel 45 van de programmawet (I) van 24.12.2002.
(2) In toepassing van de artikelen 44, § 2/3 en § 2/5, en 46, § 1, programmawet (I) van 24.12.2002.

Merk op dat de nieuwe berekeningsregels van de sociale bijdragen (3) de methode om de maximale bijdrage
vast te stellen niet hebben gewijzigd. Die moet namelijk nog altijd worden vastgesteld op basis van de
inkomsten verkregen tijdens het derde jaar voor dat waarvoor die bijdrage verschuldigd is.

(3) Wet van 22.11.2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Concreet bedraagt het maximaal aftrekbaar bedrag voor pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is 8,17 % van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend (4), met een absoluut maximum van 3.256,87 euro voor de bijdragen van 2019.

Voor pensioenovereenkomsten waar wel een solidariteitsstelsel aan verbonden is, bedraagt dit maximaal
aftrekbaar bedrag 9,4 % van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend (4), met
een absoluut maximum van 3.747,19 euro voor de bijdragen van 2019.

(4) Voor de sociale bijdragen van 2019 is het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend
in de regel het netto belastbaar beroepsinkomen van aanslagjaar 2017, vermenigvuldigd met de breuk
539,18/507,05.

De maximaal aftrekbare bijdragen voor 2016 tot 2018 zijn opgenomen in de circulaires Ci.RH.243/587.019
van 14.10.2016 , 2017/C/61 van 25.09.2017 en 2018/C/126 van 06.12.2018 .

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal

15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL
9 mei 2023
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?
31 maart 2023
Hervorming auteursrechten en naburige rechten
15 maart 2023
Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)