DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/maximaal-bedrag-vapz-jaar-2019-is-gekend/
Printdatum: 31/07/2021

Maximaal bedrag VAPZ jaar 2019 is gekend

Bedrag VAPZ 2019

Circulaire 2019/C/54 betreffende de maximaal aftrekbare bijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor
zelfstandigen (VAPZ)

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ): maximaal aftrekbare bijdrage voor het jaar
2019.

FOD Financiën, 27.06.2019
Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting

De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen worden beschouwd als aftrekbare
beroepskosten (1):

  • in de mate dat ze de maximale bijdrage (2) niet overschrijden;
  • en voor zover de aangeslotene de verschuldigde bijdragen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

(1) Artikel 52, 7°bis, WIB 92 en artikel 45 van de programmawet (I) van 24.12.2002.
(2) In toepassing van de artikelen 44, § 2/3 en § 2/5, en 46, § 1, programmawet (I) van 24.12.2002.

Merk op dat de nieuwe berekeningsregels van de sociale bijdragen (3) de methode om de maximale bijdrage
vast te stellen niet hebben gewijzigd. Die moet namelijk nog altijd worden vastgesteld op basis van de
inkomsten verkregen tijdens het derde jaar voor dat waarvoor die bijdrage verschuldigd is.

(3) Wet van 22.11.2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Concreet bedraagt het maximaal aftrekbaar bedrag voor pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is 8,17 % van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend (4), met een absoluut maximum van 3.256,87 euro voor de bijdragen van 2019.

Voor pensioenovereenkomsten waar wel een solidariteitsstelsel aan verbonden is, bedraagt dit maximaal
aftrekbaar bedrag 9,4 % van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend (4), met
een absoluut maximum van 3.747,19 euro voor de bijdragen van 2019.

(4) Voor de sociale bijdragen van 2019 is het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend
in de regel het netto belastbaar beroepsinkomen van aanslagjaar 2017, vermenigvuldigd met de breuk
539,18/507,05.

De maximaal aftrekbare bijdragen voor 2016 tot 2018 zijn opgenomen in de circulaires Ci.RH.243/587.019
van 14.10.2016 , 2017/C/61 van 25.09.2017 en 2018/C/126 van 06.12.2018 .

Share on print
Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Bedrijfsadvies, Boekhouding, Fiscaal

19 juli 2021
Btw: Aangiften van aanvang, wijziging en beëindiging van de activiteit voortaan online indienen!
1 juli 2021
Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2021
30 juni 2021
EU-verkopen via webshop : Nieuwe BTW-regeling vanaf 1 juli 2021 – de ‘OSS regeling’
15 april 2021
Vlaams beschermingsmechanisme ondernemingen wegens corona : delen 6 en 7
28 maart 2021
Verplichte telewerkaangifte via tool RSZ tegen uiterlijk 6 april 2021!