DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/renovatie-tegen-6-btw-geen-btw-attest-meer-nodig-sinds-01-01-2022/
Printdatum: 15/06/2024

Renovatie tegen 6% btw: geen btw-attest meer nodig sinds 01.01.2022!

blank

Laat u werken uitvoeren door een aannemer aan een gebouw, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden tegen slechts 6% btw. U moest hiervoor tevens een btw-attest tekenen waarbij u verklaart dat deze voorwaarden vervuld zijn. Sinds 01.01.2022 wordt dit attest vervangen door een verklaring op de factuur. Wat moet u hierover weten?

Wanneer 6% btw?

Vereist is onder meer dat het gebouw minstens tien jaar oud is en dat het na de uitvoering van de werken hoofdzakelijk, dus voor meer dan 50%, als privéwoning wordt gebruikt.

Btw-attest tekenen.

Tot nu toe kon de aannemer dit 6%-btw-tarief alleen toepassen als u een btw-attest tekent waarbij u verklaart dat alle voorwaarden ter zake vervuld zijn.

Verklaring op factuur sinds 01.01.2022!

In plaats van dit attest moet de aannemer voortaan de volgende verklaring op de factuur vermelden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”.

Tot 30.06.2022 keuze tussen attest of verklaring.

Tot die datum mag men dus ook nog het btw-attest gebruiken in plaats van de verklaring op de factuur. Vanaf 01.07.2022 is de verklaring op de factuur echter verplicht voor het btw-tarief van 6%.

Tot en met 30.06.2022 heeft u de keuze tussen het btw-attest en een gedetailleerde verklaring op de factuur voor het 6%-btw-tarief. Vanaf 01.07.2022 is die verklaring verplicht. Aan de overige voorwaarden wijzigt niets.

Bron: Wet van 27.12.2021 houdende diverse bepalingen inzake btw, BS 31.12.2021

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding, Fiscaal, Starters

24 mei 2024
Opfrissing personenbelasting: Deadlines en tips
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?