DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/voordeel-van-alle-aard-verwarming-en-elektriciteit-forfaitaire-waardering-ingeperkt-vanaf-2022/
Printdatum: 18/05/2024

Voordeel van alle aard verwarming en elektriciteit: forfaitaire waardering ingeperkt vanaf 2022

blank

Vanaf 1 januari 2022 wordt de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming beperkt tot de gevallen waarbij kosteloos elektriciteit en/of verwarming wordt verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning.

Voordeel alle aard stevig beperkt

Tot 2021 was het interessant om elektriciteits- en verwarmingsfacturen te laten betalen door uw bedrijf of vennootschap. U werd immers niet belast op het werkelijke bedrag van de energierekening maar enkel op een forfait: het genaamde “forfaitaire voordeel alle aard”. Zo lang de belasting op de energiefactuur hoger uitviel dan die op het forfait, was dat voordeliger. Voor woningen zonder zonnepanelen was dat bijna altijd het geval. Voor het inkomstenjaar 2022 gelden er nieuwe voorwaarden om van deze fiscale regeling te kunnen genieten.

Aanpassing naar werkelijk genoten voordeel

De regering heeft beslist dat de forfaitaire waardering van de voordelen alle aard voor verwarming en/of elektriciteit vanaf 1 januari 2022 enkel nog kunnen worden weerhouden in combinatie met het gratis ter beschikking stellen van een woning door de werkgever of bedrijf. Als dit niet het geval is, wordt men voortaan belast op het werkelijk genoten voordeel en niet op het voordelige forfait.

Cafetariaplan is geen optie meer

Met dit Koninklijk Besluit wilde de regering in de eerste plaats de mogelijkheid blokkeren om persoonlijke energiekosten te integreren in het cafetariaplan. Dankzij deze forfaitaire waardering kon de werknemer op een fiscaal voordelige manier genieten van verwarming en elektriciteit (soms via een cafetariaplan). Deze vorm van loonflexibilisering gaat in tegen het voornemen van de regering.

Concreet in 2022

Forfaitaire waarderingen voor 2022 (officieuze bedragen) van de voordelen die voortvloeien uit het kosteloos verstrekken van verwarming en elektriciteit wanneer degene die het voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend ter beschikking stelt:

  Verwarming Elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming
Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders €2.130,00/jaar €1.060,00/jaar
Anderen €960,00/jaar €480,00/jaar

In de andere gevallen, wanneer degene die het voordeel verleent geen onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend ter beschikking stelt, zal het voordeel dat voortvloeit uit het verstrekken van verwarming en/of elektriciteit worden gewaardeerd tegen de werkelijke waarde in hoofde van de begunstigde.

Geraadpleegd van: Monkey

Wat zijn de alternatieven?

Hiervoor bestaan twee alternatieven:

 • Enerzijds de factuur op naam van de vennootschap en enkel het beroepsmatige gedeelte opnemen in kosten, waarbij het privégedeelte via rekening-courant wordt verrekend
  • Voordeel: mogelijkheid om BTW af te trekken
  • Nadeel: geen genot van 6% BTW
 • Anderzijds de factuur op privénaam, waarbij kosten eigen aan de werkgever worden aangerekend aan de vennootschap voor het beroepsmatige gedeelte
  • Voordeel: genieten van 6% BTW
  • Nadeel: geen mogelijkheid om BTW af te trekken

Voorbeeld

Om bovenstaande alternatieven beter toe te lichten, werd volgende voorbeeld uitgewerkt:

Er is een factuur voor een bedrag van €1.500,00 (excl. BTW). Deze factuur heeft 30% betrekking op het beroepsmatige gedeelte.

–>Conclusie:
U kan €450,00 in kosten opnemen in de boekhouding en u betaalt €1.270,00 privé.
Dit brengt zich op een totaal netto uitgave van €1.608,00
= €1.815,00 – €94,50 – €112,50 = €1.608,00
= totaalbedrag factuur inclusief BTW – 21% BTW op beroepsmatig gedeelte – te recupereren vennootschapsbelasting (€450,00 * 25%)

 • Optie 2: factuur op privénaam t.e.m. juni 2022
  (tijdelijk verlaagd van 21% naar 6% en geldt van de maanden maart tot en met juni 2022)
  Totaalbedrag factuur inclusief BTW = €1500 + €90,00 (6% BTW) = €1.590,00
  • Beroepsmatig gedeelte (30%)
   • MvH = €1.500,00 * 30% = €450,00
   • BTW = €450,00 * 6% = €27,00 (BTW niet aftrekbaar)
  • Privégedeelte (70%)
   • MvH = €1.500,00 * 70% = €1.050,00
   • BTW = €1.050,00 * 6% = €63,00 (BTW niet aftrekbaar)

–>Conclusie:
U kan €477,00 in kosten opnemen in de boekhouding en u betaalt €1.113,00 privé.
Dit brengt zich op een totaal netto uitgave van €1.470,75
= €1.590,00 – €0,00 – €119,25 = €1.470,75
= totaalbedrag factuur inclusief BTW – BTW op beroepsmatig gedeelte – te recupereren vennootschapsbelasting (€477,00 * 25%)

 • Optie 3: factuur op privénaam na juni 2022
  Totaalbedrag factuur inclusief BTW = €1.500 + €315,00 (21% BTW) = €1.815,00
  • Beroepsmatig gedeelte (30%)
   • MvH = €1.500,00 * 30% = €450,00
   • BTW = €450,00 * 21% = €94,50 (BTW niet aftrekbaar)
  • Privégedeelte (70%)
   • MvH = €1.500,00 * 70% = €1.050,00
   • BTW = €1.050,00 * 21% = €220,50 (BTW niet aftrekbaar)

–>Conclusie:
U kan €450,00 in kosten opnemen in de boekhouding en u betaalt €1.270,00 privé.
Dit brengt zich op een totaal netto uitgave van €1.672,12
= €1.815,00 – €0,00 – €142,88 = €1.672,12
= totaalbedrag factuur inclusief BTW – 21% BTW op beroepsmatig gedeelte – te recupereren vennootschapsbelasting (€571,50 * 25%)

Opmerking optie 2 & 3: terugbetaling kosten eigen aan de werkgever vanaf 01/01/2022 verplicht op fiche 281.20 (rubriek onkostenvergoeding)

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Fiscaal, Bedrijfsadvies, Boekhouding

15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023