DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/al-even-nagedacht-over-het-opstellen-van-een-zorgvolmacht/
Printdatum: 14/07/2024

Al even nagedacht over het opstellen van een zorgvolmacht ?

blank

Ouderdom, ziek worden, een ongeval… het kan iedereen overkomen. Misschien kun je op een dag je eigen goederen zelf niet meer beheren of bepaalde beslissingen zelf niet meer nemen. Gelukkig kan je hierop anticiperen: met een zorgvolmacht bepaal je vandaag wie later je vermogen mag beheren, wanneer je dat zelf niet meer kan.

Wat kan je met een zorgvolmacht doen ?
In een zorgvolmacht kan je o.a. regelen wie je facturen zal betalen, wie aan je rekeningen kan, wie de verkoop van je woning kan organiseren, of je geld mag beleggen… Voor zelfstandigen met een vennootschap is het ook mogelijk om te regelen wie zal stemmen in jouw plaats op een bijzondere of buitengewone vergadering van aandeelhouders. Jij stelt vooraf de regels vast. Je kan zelfs beslissingen nemen over je toekomstige zorg. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een rusthuis.

Is dit alleen iets voor oudere mensen ?
Neen, uit studies blijkt dat de volmachtgevers steeds jonger worden. Zo was de gemiddelde leeftijd vijf jaar geleden 77 jaar. Dit jaar klokt de gemiddelde leeftijd af op 72 jaar. En ruim een kwart van de volmachtgevers is op dit ogenblik zelfs jonger dan 65 jaar! Zo sluiten jongere mensen bijvoorbeeld vaak een zorgvolmacht af wanneer ze een woning kopen. Zo worden belangrijke beslissingen over de woning niet geblokkeerd als een van de partners door ziekte of ongeval in een coma belandt.

Mag iedereen een zorgvolmacht opstellen ?
Met een zorgvolmacht geef je een groot vertrouwen aan bepaalde mensen. Zij hebben specifieke opdrachten die betrekking hebben op je vermogen. Vandaar dat je wilsbekwaam of gezond van geest moet zijn om zo’n zorgvolmacht op te stellen. Mensen die last hebben van geheugenverlies wachten dus best niet te lang.

En wie stel je aan om je vermogen te beheren ?
Dat kies je volledig zelf! Vaak geven mensen de opdracht aan familieleden, maar dat hoeft niet per se. Zo kan je bepaalde taken toevertrouwen aan je kinderen, maar andere taken aan iemand anders. Wil je extra zekerheid inbouwen? Duid dan een vertrouwenspersoon aan in je zorgvolmacht. Hij zal erover waken dat alles verloopt volgens wat jij wou. En hij helpt je om je wil uit te drukken, wanneer jij dat niet meer kan.

Wij wie kan ik terecht voor een zorgvolmacht ?
De zorgvolmacht heeft belangrijke gevolgen voor je vermogen en is steeds maatwerk. Laat je daarom altijd adviseren door een expert. Devaccount Consult kan je hierin bijstaan De zorgvolmacht wordt bij voorkeur via een notaris opgesteld. De notaris kan je uiteraard ook met raad en daad bijstaan en registreert je zorgvolmacht ook in een speciaal register. En dat is nodig, want zonder deze registratie werkt je zorgvolmacht niet door wanneer jij deze bescherming het meest nodig hebt

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Vermogensplanning, Juridisch

15 maart 2023
Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
26 september 2022
Verwerven van vastgoed: met registratierecht of btw?
16 december 2021
Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona-overmacht verlengd tot 31 maart 2022
20 augustus 2020
De verplichte registratie in België van buitenlandse notariële akten
25 juni 2020
Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen