DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/btw-aangiften-van-aanvang-wijziging-en-beeindiging-van-de-activiteit-voortaan-online-indienen/
Printdatum: 15/06/2024

Btw: Aangiften van aanvang, wijziging en beëindiging van de activiteit voortaan online indienen!

blank

BTW-plichtigen moeten verschillende aangiften indienen bij de start, wijziging of stopzetting van hun onderneming. Sinds 12 juli 2021 moeten dergelijke aangiften online ingediend worden.

Het gaat om drie soorten aangiften:

  1. Aangifte van aanvang van de activiteit (formulier 604A): iedere natuurlijke of rechtspersoon moet, alvorens een economische activiteit uit te oefenen die hem de hoedanigheid van btw-plichtige verleent, dergelijke aangifte indienen.
  2. Aangifte van wijziging van de activiteit (formulier 604B): In geval van wijziging van de activiteit (bijvoorbeeld verandering van statutaire zetel, naam, of economische activiteit, etc.) moet de btw-plichtige de administratie hiervan in kennis stellen door middel van dergelijke aangifte.
  3. Verklaring van beëindiging van de activiteit (formulier 604C): Bij beëindiging van een activiteit die hem de hoedanigheid van btw-plichtige verleent, moet men binnen de maand dergelijke verklaring indienen.

Hoe? Dergelijke aangiften moesten worden ingediend bij het lokale btw-controlekantoor waaronder de btw-plichtige ressorteerden. Sinds 12 juli 2021 moeten deze aangiften echter online worden ingediend, via MyMinfin.

Bron: Mededeling van de FOD Financiën van 12.07.2021 (https://financien.belgium.be/nl/Actueel/verplichting-elektronische-indiening-formulieren-604-abc)

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding, Fiscaal, Starters

24 mei 2024
Opfrissing personenbelasting: Deadlines en tips
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?