devaccount-disclaimer

Disclaimer

Op de website van DEVACCOUNT Consult bv verzamelen we op verschillende plaatsen persoonsgegevens die door u vrijwillig werden verleend via onze website of e-mail. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u aan DEVACCOUNT Consult bv, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens worden in de bestanden van DEVACCOUNT Consult bv opgenomen en worden niet aan derden doorgegeven.

De informatie zal worden gebruikt om de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. DEVACCOUNT Consult bv legt logbestanden aan van het gebruik van haar website op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik. DEVACCOUNT Consult bv verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met ons op het volgende e-mailadres: info@devaccount.be. Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit kosteloos aangeven op bovengenoemd adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.

DEVACCOUNT Consult bv behoudt zich het recht voor om deze disclaimer aan te passen. Op de website kunt u de laatste versie ten allen tijde inzien: https://www.devaccount.be/disclaimer