DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/groene-autofiscaliteit/
Printdatum: 23/09/2023

Groene autofiscaliteit

blank

Om de vergroening van ons bedrijfswagenpark te versnellen werd de autofiscaliteit herwerkt. 

Thuislaadstations voor elektrische wagens

Als u bij u thuis een laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering in de personenbelasting genieten voor de uitgaven die u daarvoor betaalt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.

De belastingvermindering varieert van 45 % naar 15 % van de uitgaven (tot een maximum van 1.500 euro), afhankelijk van het jaar van betaling van de uitgaven.

Het gaat over uitgaven voor de aankoop in nieuwe staat van een laadstation, de plaatsing ervan en de keuring van de installatie.

Het laadstation moet:

  • in of in de onmiddellijke nabijheid van uw woning geplaatst worden, en
  • een intelligent laadstation zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden, en
  • enkel groene stroom gebruiken, en
  • goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Beroepskosten voor het gebruik of de terbeschikkingstelling van een voertuig

Vanaf 2026 zullen alle nieuwe voertuigen koolstofemissievrij moeten zijn, willen de beroepskosten die voortvloeien uit het gebruik ervan fiscaal aftrekbaar blijven.

Na 2026 zal het aftrekpercentage progressief worden verminderd naargelang van het jaar van aankoop van het emissievrije voertuig.

De huidige aftrekregels worden gehandhaafd voor voertuigen met verbrandingsmotor of hybride voertuigen, die in gebruik zijn of ter beschikking gesteld zijn en die vóór 1 juli 2023 worden gekocht, geleased of gehuurd. Voor diezelfde types voertuigen die na 1 juli 2023 worden gekocht, geleased of gehuurd, wordt de aftrekbaarheid beperkt naargelang van het jaar en eindigt zij vanaf aanslagjaar 2028.

Verhoogde kostenaftrek - investeringen voor nieuwe laadstations voor elektrische voertuigen

Dit belastingvoordeel geldt voor ondernemingen of beoefenaars van een vrije beroep die investeren in laadstations voor elektrische voertuigen die:

  • in nieuwe staat gekocht of tot stand gebracht zijn en
  • toegankelijk zijn voor het publiek en
  • die intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden.

Het voordeel wordt toegekend in de vorm van een verhoogde aftrek van de afschrijvingen van deze investeringen.

Investeringsaftrek in groene autofiscaliteit

Ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep kunnen een aftrek genieten voor de volgende investeringen:

  • koolstofemissievrije vrachtwagens,
  • tankinfrastructuur voor blauwe, groene en turquoise waterstof voor koolstofemissievrije vrachtwagens,
  • elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens.

Indien u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Geraadpleegd van: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/groene-autofiscaliteit

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Fiscaal, Bedrijfsadvies, Boekhouding

15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL
9 mei 2023
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?
31 maart 2023
Hervorming auteursrechten en naburige rechten
15 maart 2023
Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)