DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/opfrissing-personenbelasting-deadlines-en-tips/
Printdatum: 15/06/2024

Opfrissing personenbelasting: Deadlines en tips

blank

Met het nieuwe aanslagjaar 2024 voor de deur, is het tijd om ons weer te buigen over de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. Zoals gewoonlijk zijn er enkele belangrijke data, nieuwigheden en tips die u moet kennen om deze taak vlot te laten verlopen.

Net als voorgaande jaren worden de indieningstermijnen bepaald op basis van de complexiteit van uw aangifte. Hier zijn de deadlines die u moet respecteren:

blank

Iedere belastingplichtige moet jaarlijks zijn belastingaangifte invullen, tenzij hij een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt. U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte als u een loon, pensioen, werkloosheidsuitkering of ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt en geen andere inkomsten hebt, zoals onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of bedrijfsleider, of een buitenlandse rekening. Dit voorstel bevat een berekening van uw belastingen op basis van bekende gegevens en geeft het te betalen of terug te krijgen bedrag aan. Zijn uw gegevens juist en volledig? Dan hoeft u niets te doen en ontvangt u uw aanslagbiljet. Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig? Verbeter het voorstel vóór 15 juli 2024. Ontving u een voorstel, maar hebt u specifieke inkomsten (winsten, baten, bezoldigingen als bedrijfsleider, meewerkende echtgenoot, of buitenlandse beroepsinkomsten)? Dan heeft u een complexe aangifte. Meld dit vooraf via Tax-on-web om tijd te krijgen tot 16 oktober 2024 of neem contact op met uw accountant die het nodige kan doen.

Een aangifte wordt als complex beschouwd als deze een of meerdere van de volgende inkomsten bevat:

  • winsten en baten
  • bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
  • buitenlandse beroepsinkomsten

Forfaitaire belastingplichtigen, zoals kappers, beenhouwers, frituuruitbaters, bakkers en sommige landbouwers, kunnen ervoor kiezen om hun omzet forfaitair te berekenen op basis van hun inkopen. Deze beroepscategorieën hebben extra tijd voor hun belastingaangifte omdat de forfaitaire grondslagen van aanslag pas in de loop van het aangiftejaar worden vastgesteld. Voor de inkomsten van 2023 is de uiterste indieningsdatum voor de aangifte 15 januari 2025.

Om ervoor te zorgen dat uw aangifte correct en tijdig wordt ingediend, zijn hier enkele handige tips:

  • Controleer het voorstel van vereenvoudigde aangifte: Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, vergeet dan niet om het zorgvuldig na te kijken en indien nodig aan te passen of aan te vullen. Het voorstel wordt geleverd onder groot voorbehoud, dus dubbelcheck alles.
  • Verzamel uw fiscale documenten: Zorg ervoor dat u al uw fiscale documenten verzamelt voordat u begint met uw aangifte. Dit omvat onder andere loonfiches, bankafschriften en attesten voor aftrekposten.
  • Vraag deskundig advies: Als u twijfels heeft over uw persoonlijke fiscale situatie, aarzel dan niet om deskundig advies in te winnen. Wij kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw inkomen en het maximaliseren van uw belastingvoordelen.

Met deze informatie en tips zou u goed voorbereid moeten zijn om uw aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2024 in te dienen. Vergeet niet om de deadlines te respecteren en eventuele nieuwe regels nauwkeurig op te volgen voor een vlotte afhandeling. Voor verdere vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56. Ons team staat klaar om u te helpen bij al uw fiscale aangelegenheden.

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Fiscaal

15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
9 mei 2023
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?
31 maart 2023
Hervorming auteursrechten en naburige rechten
3 februari 2023
Belangrijke wijzigingen 2023 en 2024
6 september 2022
Waarom energiebesparende investeringen zo gunstig zijn