DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/belangrijke-wijzigingen-2023-en-2024/
Printdatum: 15/06/2024

Belangrijke wijzigingen 2023 en 2024

blank

Eind 2022 werd er een begrotingsakkoord bereikt in de federale regering voor de jaren 2023 en 2024. Deze maatregelen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor bedrijven, zoals de:

  • Hervorming van auteursrechten
  • Wijziging  van de investeringsaftrek
  • Afschaffing van de notionele interestaftrek
  • Aanpassing van de fiscale korf bij de vennootschapsbelasting

Daarnaast is 2023 het laatste jaar waarin de verplichte aanpassing voor de nieuwe statuten n.a.v. het WVV binnen de vooropgestelde wettelijke termijn kan gebeuren.

Hervorming auteursrechten

Auteursrechten worden gezien als een vergoeding van roerende inkomsten. Dit wil zeggen dat het voordeliger belast wordt dan beroepsinkomsten. Er kan er een maximum vergoeding worden toegekend van € 70.220,00 (AJ 2024) en wordt belast aan 15%. Vanaf 1 januari 2023 verandert dit fiscaal aantrekkelijke regime aanzienlijk, enerzijds het toepassingsgebied en anderzijds de grensbedragen. De regeling van auteursrechten is niet meer van toepassing voor bijvoorbeeld: schrijvers, softwareontwikkelaars, architecten, marketingspecialisten, fotografen en advocaten. Voortaan zal het enkel nog gaan om personen die beschikken over een kunstwerkattest of bij gebrek daaraan om personen die hun auteursrechten overdragen voor openbare uitvoering of voor reproductie.

Investeringsaftrek

Tot en met 31 december 2022 kwamen investeringen voor KMO-ondernemingen nog in aanmerking voor het verhoogde basistarief van 25% onder de gewone investeringsaftrek. Vanaf 1 januari 2023 zakt het basispercentage terug naar 8%. Dit verhoogde basistarief geldt niet voor grote onderneming*.

*Men beschouwt je bedrijf als een grote onderneming wanneer je meer dan één van deze drie criteria overschrijdt:
Gemiddeld aantal werknemers: 50, Omzet: 9.000.000 euro. Balanstotaal: 4.500.000 euro.

Afschaffing notionele interestaftrek

De notionele interestaftrek, ook wel aftrek voor risicokapitaal genoemd, houdt in dat vennootschappen een bepaald percentage van het eigen vermogen kunnen aftrekken van de belastbare winst. Dit werd de voorbije jaren al sterk afgebouwd. Nu heeft de federale regering beslist om de notionele intrestaftrek op te heffen vanaf de belastbare tijdperken die vanaf 31 december 2023 worden afgesloten. Bedrijven kunnen nog wel de overgedragen aftrek van voorgaande jaren benutten.

Aanpassing fiscale korf vennootschapsbelasting

Indien uw vennootschap een winst heeft van meer dan 1 miljoen dan is uw vennootschap belast op een minimumwinst. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze minimumwinst verhoogd tot 60% van de winstschijf boven 1 miljoen euro. In voorgaande boekjaren was dit gelijk aan 30%. De verhoging zorgt ervoor dat de minimale belastbare basis vergroot en het gebruik van bepaalde fiscale aftrekposten over een langere periode wordt meegedragen.

Nieuwe statuten WVV

Alle vennootschappen en verenigingen die opgericht zijn voor 1 mei 2019 moeten hun statuten aanpassen aan de nieuwe bepalingen en verplichtingen die het WVV oplegt. Daarnaast kan het interessant zijn om uw statuten eens grondig door te lichten en eventueel ook andere zaken aan te passen. De deadline voor deze aanpassing is uiterlijk op 31 december 2023. We raden daarom aan om niet te lang meer te wachten. Indien de statuten niet tijdig werden aangepast, zal dit van rechtswege worden omgezet in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij de oude vorm.

Voor meer info hieromtrent, aarzel niet ons hierover te contacteren – info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56

Geraadpleegd van: Programmawet (1) van 26 december 2022 (BS 30 12 2022) en Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding, Fiscaal

24 mei 2024
Opfrissing personenbelasting: Deadlines en tips
15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?