DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/kilometervergoeding-voor-dienstreizen-aangepast-op-01-07-2020/
Printdatum: 14/07/2024

Kilometervergoeding voor dienstreizen aangepast op 01.07.2020

Kilometervergoeding bedrijven

De vergoedingen die een werkgever aan zijn werknemers toekent voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Voor de periode van 01.07.2020 tot 30.06.2021 is het bedrag van de kilometervergoeding die de staat aan zijn personeel toekent voor dienstverplaatsingen vastgesteld op 0,3542 euro per kilometer. (Zie omzendbrief nr. 683 van 12.06.2020 van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BS 24.06.2020)

Dit is een daling t.o.v. de periode van 01.07.2019 tot 30.06.2020, waarvoor dit tarief 0,3653 euro per kilometer bedroeg.
Volledigheidshalve vermelden wij nog even dat deze vergoeding vrij van sociale bijdragen en belastingen zijn en het beroepsmatig karakter van de kilometers steeds moet kunnen verantwoord te worden.

Hierbij een overzicht van de evolutie van dit tarief in de afgeslopen jaren:

ToepassingsperiodeBedrag per kilometer
van 01.07.2011 tot 30.06.20120,3352 euro
van 01.07.2012 tot 30.06.20130,3456 euro
van 01.07.2013 tot 30.06.20140,3461 euro
van 01.07.2014 tot 30.06.20150,3468 euro
van 01.07.2015 tot 30.06.20160,3412 euro
van 01.07.2016 tot 30.06.20170,3363 euro
van 01.07.2017 tot 30.06.20180,3460 euro
van 01.07.2018 tot 30.06.20190,3573 euro
van 01.07.2019 tot 30.06.20200,3653 euro
van 01.07.2020 tot 30.06.20210,3542 euro

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Fiscaal

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
24 mei 2024
Opfrissing personenbelasting: Deadlines en tips
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
9 mei 2023
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?
31 maart 2023
Hervorming auteursrechten en naburige rechten