DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/verwerven-van-vastgoed-met-registratierecht-of-btw/
Printdatum: 18/03/2023

Verwerven van vastgoed: met registratierecht of btw?

blank

Op de aankoop van een nieuwe woning betaalt u onder bepaalde voorwaarden 21% btw. Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, of wanneer u alleen een bouwgrond koopt, betaalt u registratierechten.

Wijzigingen registratiebelasting vanaf 1 januari 2022

Als u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt, dan betaalt u op de aankoopsom registratiebelasting. Op 1 januari 2022 zijn volgende wijzigingen m.b.t. de registratierechten doorgevoerd:

  • bij de aankoop van ‘de enige eigen woning’ daalt het verkooprecht van 6% naar 3%
  • bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van ‘de enige eigen woning’ is slechts 1% in plaats van 5% belasting verschuldigd
  • wie al een enige eigen woning in eigendom heeft en een tweede verblijf of investeringsvastgoed wil aankopen, betaalt geen 10% maar 12% belasting.

Schematisch overzicht:

Datum notariële akteTarief enige eigen woningTarief enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouwTarief NIET enige eigen woning
20216%5%10%
20223%1%12%

Kopen met btw

Wanneer u een nieuwe woning koopt zal u 21% btw moeten betalen. Een woning is nieuw tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of bewoning.

Ter illustratie: een woning die voor het eerst in 2022 in gebruik is genomen is nieuw tot en met 31.12.2024

Het toepasselijke btw-tarief is in principe 21%. Wanneer u echter een nieuwe sociale woning koopt, zal u hierop 12% btw betalen als u deze koopt van een OCMW en 6% btw in geval van aankoop bij een gewestelijke huisvestingsmaatschappij of bij een door hen erkende maatschappij voor sociale huisvesting.

Op de bijhorende bouwgrond die u samen met de woning aankoopt, moet u ook 21% btw betalen als de volgende 3 voorwaarden samen vervuld zijn:

  • er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw
  • de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht
  • de bouwgrond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

Wanneer deze voorwaarden niet voldaan zijn, of wanneer u alleen een bouwgrond koopt, betaalt u registratierechten.

Geraadpleegd van: Vlaanderen.be, FOD Financiën en Monkey

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Juridisch, Bedrijfsadvies

15 maart 2023
Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
6 september 2022
Waarom energiebesparende investeringen zo gunstig zijn
1 juli 2022
Verhoging kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto
13 juni 2022
Forfaitaire binnenlandse vergoedingen vanaf 1 juni 2022
20 mei 2022
Overzicht autofiscaliteit 2022