DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/verwerven-van-vastgoed-met-registratierecht-of-btw/
Printdatum: 15/06/2024

Verwerven van vastgoed: met registratierecht of btw?

blank

Op de aankoop van een nieuwe woning betaalt u onder bepaalde voorwaarden 21% btw. Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, of wanneer u alleen een bouwgrond koopt, betaalt u registratierechten.

Wijzigingen registratiebelasting vanaf 1 januari 2022

Als u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt, dan betaalt u op de aankoopsom registratiebelasting. Op 1 januari 2022 zijn volgende wijzigingen m.b.t. de registratierechten doorgevoerd:

  • bij de aankoop van ‘de enige eigen woning’ daalt het verkooprecht van 6% naar 3%
  • bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van ‘de enige eigen woning’ is slechts 1% in plaats van 5% belasting verschuldigd
  • wie al een enige eigen woning in eigendom heeft en een tweede verblijf of investeringsvastgoed wil aankopen, betaalt geen 10% maar 12% belasting.

Schematisch overzicht:

Datum notariële akteTarief enige eigen woningTarief enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouwTarief NIET enige eigen woning
20216%5%10%
20223%1%12%

Kopen met btw

Wanneer u een nieuwe woning koopt zal u 21% btw moeten betalen. Een woning is nieuw tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of bewoning.

Ter illustratie: een woning die voor het eerst in 2022 in gebruik is genomen is nieuw tot en met 31.12.2024

Het toepasselijke btw-tarief is in principe 21%. Wanneer u echter een nieuwe sociale woning koopt, zal u hierop 12% btw betalen als u deze koopt van een OCMW en 6% btw in geval van aankoop bij een gewestelijke huisvestingsmaatschappij of bij een door hen erkende maatschappij voor sociale huisvesting.

Op de bijhorende bouwgrond die u samen met de woning aankoopt, moet u ook 21% btw betalen als de volgende 3 voorwaarden samen vervuld zijn:

  • er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw
  • de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht
  • de bouwgrond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

Wanneer deze voorwaarden niet voldaan zijn, of wanneer u alleen een bouwgrond koopt, betaalt u registratierechten.

Geraadpleegd van: Vlaanderen.be, FOD Financiën en Monkey

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Juridisch, Bedrijfsadvies

21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL
31 maart 2023
Hervorming auteursrechten en naburige rechten
15 maart 2023
Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)