DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/gemengde-en-gedeeltelijke-btw-plichtige-belangrijke-deadlines-in-2024-e-v-2/
Printdatum: 13/07/2024

Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.

blank

Ook in 2024 zijn er belangrijke deadlines waarbij u als gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige opnieuw een elektronische kennisgeving moet doen zowel bij aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal als de aftrek ob basis van werkelijk gebruik.

Weet u niet over wat dit gaat? Lees dan zeker ons vorig artikel over de nieuwe regelgeving sinds 1 januari 2023: https://www.devaccount.be/btw-elektronische-kennisgeving-volgens-werkelijk-gebruik-wijzigingen-vanaf-1-januari-2023/

U moet jaarlijks bepaalde gegevens over de uitoefening van het recht op aftrek meedelen. U moet dat elk jaar via Intervat doen bij de indiening van de periodieke btw-aangifte ofwel van  het eerste kwartaal of één van de eerste 3 maandelijkse btw-aangiften van het jaar en dit uiterlijk 20 april

Bij de aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal moet u elk jaar het definitieve algemeen verhoudingsgetal voor het voorgaande kalenderjaar meedelen.

Dat verhoudingsgetal is gebaseerd op uw werkelijke activiteiten aan het einde van het voorgaande jaar en fungeert als een voorlopig algemeen verhoudingsgetal dat u toepast in de loop van het huidige kalenderjaar.

Het volgend jaar wordt dat algemeen verhoudingsgetal dan definitief vastgesteld en vormt het op zijn beurt terug het voorlopig verhoudingsgetal voor het dan lopende jaar.

Als u niet beschikt over een referentie voor het voorgaande jaar (meer bepaald wanneer u uw activiteit aanvangt), schat u het algemeen verhoudingsgetal voorlopig in op basis van de bedrijfsprognoses.

→Past u deze regeling al toe op 31 december 2023?

Dan moet u aan de FOD Financiën bevestigen dat u die regeling blijft toepassen. U moet dat doen door voor 1 juli 2024 een aangifte e604B (wijziging btw-activiteit) in te dienen via de toepassing e604.

Werkelijk gebruik

Bij de aftrek op basis van werkelijk gebruik moet u ook jaarlijks onderstaande gegevens meedelen via Intervat uiterlijk 20 april.

U geeft hierbij informatie over:

  • de opdeling, in procenten, van de aangerekende belasting op de handelingen:
    • die uitsluitend gebruikt worden voor de sector(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen.
    • die uitsluitend gebruikt worden voor de sector(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen.
    • tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types sectoren.
  • het bijzondere verhoudingsgetal of meerdere bijzondere verhoudingsgetallen, in procenten en dat van toepassing zal zijn op de kosten die op de beide sectoren betrekking hebben.

2 belangrijke data om elk jaar te onthouden!

  • Deadline 20 april : definitief verhoudingsgetal (algemeen of bijzonder) meedelen in de btw-aangifte
  • Deadline 30 juni: huidige regeling bevestigen in Intervat bij een algemeen  verhoudingsgetal

Binnenkort wordt de btw-aangifte van Q1/2024 of van de maand maart 2024 ingediend, vergeet dit dus niet op de nemen in uw btw-aangifte! Alsook de regeling te bevestigen via Intervat toepassing e604!

Heeft u hier verdere vragen of advies over nodig? Aarzel dan niet ons hierover te contacteren – info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56.

Geraadpleegd van: FOD Financiën

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL