DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/aangifte-personenbelasting-aanslagjaar-2023-en-volgende-wat-wijzigt-er/
Printdatum: 18/05/2024

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?

blank

Vanaf 26 april 2023 kunt u de belastingaangifte aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) indienen. Hieronder een overzicht van wat er verandert voor u.

Genderneutraal

Vanaf de aangifte personenbelasting AJ 2023 zullen alle koppels de gegevens van de oudste persoon in de linker kolom moeten zetten. Hierdoor wordt de aangifte in de personenbelasting genderneutraal.

Termijn

De indieningstermijnen voor de aangifte personenbelasting wijzigt vanaf AJ 2023.

Papieren aangifte : 30 juni 2023 (in alle gevallen)

Online aangifte via Tax-on-Web

Algemeen principe :

15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA):

15 juli 2023

Bij een correct en volledig voorstel van vereenvoudigde aangifte hoef je niets te doen. Stel je toch een fout vast in de vereenvoudigde aangifte dan heb je tot 15 juli 2023 om een verbeterde versie in te dienen. Bij indiening van een fout voorstel van vereenvoudigde aangifte ligt de verantwoordelijkheid bij de belastingplichtige.

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door toevoeging van zelfstandige inkomsten en/of buitenlandse beroepsinkomsten dan kan je ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van deze indieningstermijn aanvragen. Hierdoor wordt de aangifte als complex beschouwd en zal de aangifte ten laatste op 18 oktober 2023 via Tax-on-Web kunnen worden ingediend.

Complexe aangifte :

18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Je kan beroep doen op een latere aangiftetermijn als je aangifte één of meerdere van onderstaande inkomsten bevat en daardoor als ‘complex’ wordt beschouwd:

  • zelfstandige inkomsten:
    • winsten,
    • baten,
    • bezoldigingen van bedrijfsleiders,
    • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonenden;
  • buitenlandse beroepsinkomsten (zowel van werknemers als zelfstandigen).

Aanmoediging

Als de aangifte ten laatste op 31 augustus 2023 wordt ingediend dan genieten de belastingplichtigen van een snellere terugbetaling of een latere betaling.

Forfaitaire grondslagen :

15 januari 2024

=>Schematisch zien deze termijnen er dus als volgt uit :

Burgers en mandatarissenAlgemeen principeComplexere aangifteForfaitaire grondslagenWijziging VVA
Papieren aangifte30 juni 202330 juni 202315 januari 202430 juni 2023
Tax-on-Web15 juli 202318 oktober 202315 juli 2023 (*)

(*) als VVA moet gewijzigd worden voor complexe aangifte moet de belastingplichtige/mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging aanvragen + aangifte ten laatste 18 oktober 2023 indienen via MyMinfin

VAK IX : interesten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel

De federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen voor betalingen van de aflossing of wedersamenstelling van een vanaf 1 januari 2024 aangegane hypothecaire lening m.b.t. de niet-eigen woning wordt afgeschaft (art. 145/1 (programmawat van 26 december 2022). Tot nader order geldt de vermindering dus wel nog voor alle leningen die voor deze datum zijn aangegaan.  

VAK X : (uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen

Uitgaven voor kinderoppas worden beperkt tot een maximumbedrag van 14,40 euro voor het AJ 2023 (15,70 euro voor het AJ 2024) per oppasdag per kind (art. 63/18 KW/WIB92). De belastingvermindering bedraagt 45%. Daarnaast is een verhoging voorzien van de belastingvermindering tot 75% voor werkelijke alleenstaande ouders met kind(eren) ten laste en met een beperkt inkomen.

Hulp nodig?

Voor meer info hieromtrent, aarzel niet ons hierover te contacteren – info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56.

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Boekhouding, Fiscaal

15 maart 2024
Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.
15 februari 2024
Praktische fiscale kengetallen voor 2024
21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
15 september 2023
Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023