DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/verplaatsingen-naar-het-buitenland-regeling-vanaf-27-januari-tot-1-maart-2021/
Printdatum: 20/04/2024

Verplaatsingen naar het buitenland : regeling vanaf 27 januari tot 1 maart 2021

blank

Het Ministrieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad..

Dit verbiedt verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021.

Enkel essentiële reizen naar het buitenland zijn toegestaan, met name:

 • reizen om professionele redenen;
 • reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, leden van het Europees Parlement en gelijkgestelden;
 • reizen omwille van dwingende gezinsredenen;
 • reizen omwille van humanitaire redenen;
 • reizen die studiegerelateerd zijn;
 • verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten, hun directe buurgemeenten en de grensregio’s, als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn;
 • reizen om zorg te dragen voor dieren;
 • reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • reizen in het kader van een verhuizing;
 • doorreizen.

Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer. Personen die regelmatig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer daarom slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.

Deze verklaring op eer kan u downloaden in het NL of het FR

Bovendien moet men ook rekening houden met de strenge regels die in het land zelf gelden om mensen toe te laten op hun grondgebied, zelfs vanwege professionele doeleinden.

Dit verandert ook niets aan de bestaande regels betreffende het invullen van het PLF-document, testen en quarantaine voor reizigers.

Hier vindt u tevens meer informatie.

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Bedrijfsadvies

21 december 2023
Bescherming tegen cybercriminaliteit
3 november 2023
Hoe lang moet u uw fiscale documenten bewaren en hoe lang kan de fiscus ze onderzoeken?
16 juni 2023
Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL
31 maart 2023
Hervorming auteursrechten en naburige rechten
26 september 2022
Verwerven van vastgoed: met registratierecht of btw?