DEVACCOUNT - Boekhouding, fiscaal, juridisch, sociaal & HR, Financieel & Verzekeringen
URL: https://www.devaccount.be/praktische-fiscale-kengetallen-voor-2024/
Printdatum: 14/07/2024

Praktische fiscale kengetallen voor 2024

blank

Er komt een einde aan de indexeringstop. Vanaf aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) worden de grensbedragen opnieuw geïndexeerd. Maar de bevriezing van de aanslagjaren  2021 tot 2024 wordt niet gerecupereerd.

Het gaat meer bepaald over de grensbedragen voor pensioensparen, aanvullend pensioen via individuele levensverzekering (langetermijnsparen) en de vrijstellingen van dividenden en van intresten van spaarboekjes.

De grensbedragen voor pensioensparen zijn verhoogd naar 1.020,00 euro voor een belastingvermindering van 30% en naar 1.310,00 euro voor een belastingvermindering van 25%. Als je via een maandelijkse doorlopende opdracht pensioenspaart, controleer dan of je bank automatisch het maximale bedrag aanpast. Zo niet, kun je dit eenvoudig doen via pc-banking of je app.

Voor langetermijnsparen is het plafond nu 2.450,00 euro. Dividenden zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een plafond van 833,00 euro, en interesten op gereglementeerde spaarrekeningen tot 1.020,00 euro.

Voor huishoudelijke hulp, zoals strijk- of schoonmaakdiensten, kun je nu tot maximaal 1.790,00 euro aan diensten- of wijkwerkcheques inbrengen. De belastingvermindering hierop is beperkt tot 20%.

Enkele mobiliteitsveranderingen zijn ook doorgevoerd: de vrijgestelde vergoeding voor woon-werkverkeer is nu 490,00 euro, en het minimaal voordeel van alle aard voor bedrijfswagens is verhoogd naar 1.600,00 euro.

Hieronder enkele belangrijke geïndexeerde grensbedragen samengevat:

blank

Via volgende link kan je alle geïndexeerde bedragen terugvinden:

Indien een bedrijfsleider of aandeelhouders geld onttrekt aan zijn vennootschap of geld ter beschikking stelt, via zijn rekening-courant of via een lening, dienen intresten verrekend te worden. Afhankelijk van de situatie gaat het aldus om debetintresten of creditintresten.

De fictieve debetrente op rekening-courant is gedaald van 7,14% (inkomstenjaar 2022) naar 5,43% (inkomstenjaar 2023), ook een niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd genoemd.

Indien aflossing van de R/C niet mogelijk is, kan overwogen worden de R/C om te vormen naar een niet-hypothecaire lening met vaste looptijd. In dat geval is het jaarlijkse lastenpercentage 6,041% (inkomstenjaar 2023). Het maandelijkse lastenpercentage is gestegen van 0,12% (inkomstenjaar 2022) naar 0,49% (inkomstenjaar 2023).

Leningovereenkomsten gesloten tot 31 december 2022 worden met een andere formule berekend dan de leningovereenkomsten vanaf 1 januari 2023 (zie tabel hieronder).

Merk op dat het jaarlijkse lastenpercentage 6,041% voor niet-hypothecaire lening met vaste looptijd hoger is dan de 5,43% voor leningen zonder vaste looptijd! Conclusie het is niet langer voordeliger om een niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd om te zetten naar een vaste looptijd.

De marktrente voor creditintresten op de rekening-courant is gestegen van 5,70% (kalenderjaar 2023) en naar 8,02% (kalenderjaar 2024). Deze marktrente is gebaseerd op de MFI-rentevoet verhoogd met 2,5%. Volgens de website van NBB bedroeg de MFI-rentevoet van november 2023 5,52%, dus na toepassing van de verhoging met 2,5% betekent dit dat de marktrente 8,02% bedraagt.

Let op: de vennootschap moet nog 30% roerende voorheffing inhouden op deze toegekende creditintresten!

Daarnaast is het vermeerderingspercentage voor onvoldoende voorafbetalingen gestegen van 6,75% naar 9% voor vennootschappen (voor natuurlijke personen van 2,25% naar 4,50%). Tijdig voldoende voorafbetalen is meer dan ooit de boodschap!

Voor meer info hieromtrent, aarzel niet ons hierover te contacteren – info@devaccount.be of telefonisch op +32 51 69 03 56.

Geraadpleegd van: FOD Financiën, Practicali en Wikifin

Afdrukken

Gerelateerde diensten

Lees ook deze berichten rond Fiscaal

24 juni 2024
Vanaf aanslagjaar 2024 meldplicht huurvergoedingen onroerende goederen als bijlage bij de aangifte
24 mei 2024
Opfrissing personenbelasting: Deadlines en tips
9 mei 2023
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?
31 maart 2023
Hervorming auteursrechten en naburige rechten
3 februari 2023
Belangrijke wijzigingen 2023 en 2024