Wijziging btw-vrijstelling in de medische sector

Vanaf 1 januari 2022 is medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw. De wetgever sluit niet langer alleen esthetische ingrepen en klinische studies uit, maar verbiedt nu ook de btw-vrijstelling voor alle niet-therapeutische ingrepen en behandelingen. In de wetswijzing vanaf 1 januari 2022 zijn er twee grondvoorwaarden voor een btw-vrijstelling. Een behandeling of ingreep […]

Renovatie tegen 6% btw: geen btw-attest meer nodig sinds 01.01.2022!

blank

Laat u werken uitvoeren door een aannemer aan een gebouw, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden tegen slechts 6% btw. U moest hiervoor tevens een btw-attest tekenen waarbij u verklaart dat deze voorwaarden vervuld zijn. Sinds 01.01.2022 wordt dit attest vervangen door een verklaring op de factuur. Wat moet u hierover weten? Wanneer 6% btw? […]

Groene autofiscaliteit

blank

Om de vergroening van ons bedrijfswagenpark te versnellen werd de autofiscaliteit herwerkt.  Thuislaadstations voor elektrische wagens Als u bij u thuis een laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering in de personenbelasting genieten voor de uitgaven die u daarvoor betaalt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. De belastingvermindering varieert […]

Btw: Aangiften van aanvang, wijziging en beëindiging van de activiteit voortaan online indienen!

blank

BTW-plichtigen moeten verschillende aangiften indienen bij de start, wijziging of stopzetting van hun onderneming. Sinds 12 juli 2021 moeten dergelijke aangiften online ingediend worden. Het gaat om drie soorten aangiften: Aangifte van aanvang van de activiteit (formulier 604A): iedere natuurlijke of rechtspersoon moet, alvorens een economische activiteit uit te oefenen die hem de hoedanigheid van […]

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2021

blank

 Wanneer werknemers of bedrijfsleiders beroepsverplaatsingen doen met hun privé voertuig (bv. eigen wagen, eigen moto,…), dan kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het forfaitair bedrag dat door de werkgever/ de vennootschap mag terugbetaald worden, wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.  Welk bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2021 ? […]

Vlaams beschermingsmechanisme 5

blank

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Op het Overlegcomité van 28 oktober 2020 werden de maatregelen verstrengd. Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 februari 2021 tot en […]

Fiscale consolidatie in groepsvennootschappen – groepsbijdrage

blank

Vanaf het aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, kunnen bepaalde verbonden ondernemingen in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie toepassen. Het systeem staat ook bekend als een systeem van ‘groepsbijdragen’. Dit systeem laat toe om effectief winsten en verliezen van groepsvennootschappen met elkaar te compenseren

Samenwerking met ons kantoor

blank

Ook ons kantoor heeft sedert 18/03/2020 de manier van werken aangepast ingevolge de COVID-19maatregelen, die overheid ons oplegt en dit tot minimaal 19/04/2020. Onze kantoormedewerkers werken sedert 18/03 maximaal van thuis uit. U kan hen vlot bereikenvia mail of telefonisch. Ook op het vast nummer +32 51 69 03 56 kan u iemand bereiken. Afspraken […]

Coronavirus (COVID-19) : steunmaatregelen voor ondernemingen

Overzicht steun maatregelen corona overheid - devaccount

De corona-crisis (COVID-19) heeft een ganse lijst aan ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in gang gezet, welke nog elke dag wijzigen of verder worden uitgeklaard. De impact op de economie is dan ook gigantisch.
Ons kantoor krijgt veel vragen over deze maatregelen. Deze bijdrage biedt u een gedetailleerd overzicht van de meest courant bevraagde steunmaatregelen. Voor verdere vragen, aarzel niet ons te contacteren. We helpen u graag verder bij de aanvraag ervan.