Btw: Aangiften van aanvang, wijziging en beëindiging van de activiteit voortaan online indienen!

BTW-plichtigen moeten verschillende aangiften indienen bij de start, wijziging of stopzetting van hun onderneming. Sinds 12 juli 2021 moeten dergelijke aangiften online ingediend worden. Het gaat om drie soorten aangiften: Aangifte van aanvang van de activiteit (formulier 604A): iedere natuurlijke of rechtspersoon moet, alvorens een economische activiteit uit te oefenen die hem de hoedanigheid van […]

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2021

 Wanneer werknemers of bedrijfsleiders beroepsverplaatsingen doen met hun privé voertuig (bv. eigen wagen, eigen moto,…), dan kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het forfaitair bedrag dat door de werkgever/ de vennootschap mag terugbetaald worden, wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.  Welk bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2021 ? […]

Vlaams beschermingsmechanisme 5

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Op het Overlegcomité van 28 oktober 2020 werden de maatregelen verstrengd. Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 februari 2021 tot en […]

Fiscale consolidatie in groepsvennootschappen – groepsbijdrage

Vanaf het aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, kunnen bepaalde verbonden ondernemingen in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie toepassen. Het systeem staat ook bekend als een systeem van ‘groepsbijdragen’. Dit systeem laat toe om effectief winsten en verliezen van groepsvennootschappen met elkaar te compenseren

Samenwerking met ons kantoor

Ook ons kantoor heeft sedert 18/03/2020 de manier van werken aangepast ingevolge de COVID-19maatregelen, die overheid ons oplegt en dit tot minimaal 19/04/2020. Onze kantoormedewerkers werken sedert 18/03 maximaal van thuis uit. U kan hen vlot bereikenvia mail of telefonisch. Ook op het vast nummer +32 51 69 03 56 kan u iemand bereiken. Afspraken […]

Coronavirus (COVID-19) : steunmaatregelen voor ondernemingen

Overzicht steun maatregelen corona overheid - devaccount

De corona-crisis (COVID-19) heeft een ganse lijst aan ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in gang gezet, welke nog elke dag wijzigen of verder worden uitgeklaard. De impact op de economie is dan ook gigantisch.
Ons kantoor krijgt veel vragen over deze maatregelen. Deze bijdrage biedt u een gedetailleerd overzicht van de meest courant bevraagde steunmaatregelen. Voor verdere vragen, aarzel niet ons te contacteren. We helpen u graag verder bij de aanvraag ervan.

Nieuwe regeling voorziet in maandelijkse teruggaaf van een btw- tegoed voor starters

btw teruggave starters - nieuwe regeling

Afhankelijk van hun economische activiteit kunnen btw-belastingplichtigen een btw-tegoed opbouwen, wat betekent dat voor een gegeven periode het bedrag aan aftrekbare btw groter is dan de verschuldigde btw. Btw-belastingplichtigen die een btw-tegoed hebben, kunnen hiervan onder welomschreven voorwaarden teruggaaf bekomen. Maar deze situaties zijn eerder beperkt en welomschreven. Om tegemoet te komen aan mogelijke cashflowproblemen die hierdoor veroorzaakt worden voor startende ondernemingen, wordt de mogelijkheid tot maandelijkse teruggaaf nu uitgebreid naar start-ups.

Maximaal bedrag VAPZ jaar 2019 is gekend

Bedrag VAPZ 2019

VAPZ is een interessante manier van pensioenopbouw voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. De bijdragen zijn aftrekbaar aan het marginaal (= hoogste) tarief in de personenbelasting en genieten van een beperkte eindbelasting. Het maximaal bedrag dat je hieraan kan spenderen wordt bepaald in functie van het inkomen van 3 jaar terug. Ieder jaar worden deze maximale bedragen geïndexeerd.