Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023

Als belastingplichtige in België betaal je Belgische btw op zakelijke uitgaven. Normaal gesproken kan je de Belgische btw terugvorderen via de reguliere btw-aangifte. Maar hoe zit het met uitgaven in het buitenland? Hebt u btw betaald op uitgaven zoals brandstofkosten, kosten voor beurzen, enz. die u buiten België hebt gedaan? Dan kan de betaalde buitenlandse […]

Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL

blank

De Belgische Minister van Financiën heeft een reeks maatregelen voor de belastinghervorming bekendgemaakt. Hieronder valt onder andere het verplichte gebruik van elektronische facturering tussen bedrijven vanaf 1 juli 2024. Wat houdt de vernieuwde verplichte elektronische facturatie in? Elektronische facturatie, ook wel e-invoicing genoemd, wordt de standaard voor B2B-transacties. Zowel Europese als lokale overheden werken aan […]

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?

blank

Vanaf 26 april 2023 kunt u de belastingaangifte aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) indienen. Hieronder een overzicht van wat er verandert voor u. Genderneutraal Vanaf de aangifte personenbelasting AJ 2023 zullen alle koppels de gegevens van de oudste persoon in de linker kolom moeten zetten. Hierdoor wordt de aangifte in de personenbelasting genderneutraal. Termijn De indieningstermijnen […]

Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

blank

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Met het WVV tracht de wetgever België opnieuw aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland en maakt men het vennootschapsrecht eenvoudiger en meer flexibel. De belangrijkste nieuwigheden zijn de beperking van het aantal vennootschapsvormen (maatschap, CV, BV en NV), afschaffing […]

Btw elektronische kennisgeving volgens werkelijk gebruik: wijzigingen vanaf 1 januari 2023

blank

Vanaf 1 januari 2023 moet u als gemengde belastingplichtige de kennisgeving van de keuze voor aftrek volgens het werkelijk gebruik verplicht langs elektronische weg indienen via Myminfin. Gemengde belastingplichtigen verrichten twee soorten handelingen: Hierdoor hebben de gemengde belastingplichtigen geen volledig recht op aftrek en kunnen ze de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen […]

Belangrijke wijzigingen 2023 en 2024

blank

Eind 2022 werd er een begrotingsakkoord bereikt in de federale regering voor de jaren 2023 en 2024. Deze maatregelen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor bedrijven, zoals de: Daarnaast is 2023 het laatste jaar waarin de verplichte aanpassing voor de nieuwe statuten n.a.v. het WVV binnen de vooropgestelde wettelijke termijn kan gebeuren. Hervorming auteursrechten Auteursrechten worden […]

Waarop moet u letten bij aankopen in ander EU-lidstaat?

blank

Indien aan- en verkopen worden verricht in een ander EU-lidstaat die gepaard gaan met vervoer dan is er sprake van intracommunautaire handelingen (IC-handelingen). Opgelet: sommige landen behoren niet tot het grondgebied van de EU voor btw-doeleinden (art. 1§4,5° WBTW). Een IC-handeling wordt opgesplitst in twee bestanddelen. Enerzijds een IC-levering en anderzijds een IC-verwerving. Eerste en […]

Waarom energiebesparende investeringen zo gunstig zijn

blank

Al wie energiebesparende investeringen toepast in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw kan gebruik maken van financiële steun. Afhankelijk van de doelgroep is er een verlaagd btw-tarief, premie en investeringsaftrek. Particulier Verlaging btw-tarief Tot 31 december 2023 geldt de tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering met plaatsing van […]

Kwalificeert uw appartement voor btw-doeleinden?

blank

Inleiding De verhuur van onroerende goederen wordt in principe vrijgesteld van btw. Hierdoor kan de verhuurder geen btw recupereren op zijn investeringen. Er bestaan echter een aantal wettelijke uitzonderingen die wel recht op aftrek geven, waaronder ‘het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend’. Dit begrip […]

Verhoging kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

blank

Bij beroepsverplaatsingen bestaat de keuze uit een bedrijfswagen ter beschikking stellen of een privé auto per kilometer vergoeden. Indien u beroepsverplaatsingen met een privévoertuig maakt kunnen de gemaakte kosten forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer het bedrag overeenkomstig is volgens ernstige normen. Vanaf 1 maart 2022 wordt de forfaitaire kilometervergoeding retro-actief verhoogd. Volgende wijzigingen […]