Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige: belangrijke deadlines in 2024 e.v.

Ook in 2024 zijn er belangrijke deadlines waarbij u als gemengde en gedeeltelijke btw-plichtige opnieuw een elektronische kennisgeving moet doen zowel bij aftrek op basis van het algemeen verhoudingsgetal als de aftrek ob basis van werkelijk gebruik. Weet u niet over wat dit gaat? Lees dan zeker ons vorig artikel over de nieuwe regelgeving sinds […]

Bescherming tegen cybercriminaliteit

blank

Inleiding: De evolutie van cyberfraude De afgelopen tien jaar heeft de digitalisering van bedrijven en processen, versneld door gebeurtenissen zoals de coronacrisis, aanzienlijke veranderingen teweeggebracht in het landschap van cybercriminaliteit. Deze ontwikkelingen bieden criminelen nieuwe mogelijkheden om organisaties te targeten. In dit artikel onderzoeken we wat cybercriminaliteit is en hoe men zich hiertegen kan beschermen. […]

Buitenlandse BTW betaald in 2022 terugvragen via VAT-refund tegen 30/09/2023

blank

Als belastingplichtige in België betaal je Belgische btw op zakelijke uitgaven. Normaal gesproken kan je de Belgische btw terugvorderen via de reguliere btw-aangifte. Maar hoe zit het met uitgaven in het buitenland? Hebt u btw betaald op uitgaven zoals brandstofkosten, kosten voor beurzen, enz. die u buiten België hebt gedaan? Dan kan de betaalde buitenlandse […]

Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 juli 2024: fiscale hervorming en de opkomst van PEPPOL

blank

De Belgische Minister van Financiën heeft een reeks maatregelen voor de belastinghervorming bekendgemaakt. Hieronder valt onder andere het verplichte gebruik van elektronische facturering tussen bedrijven vanaf 1 juli 2024. Wat houdt de vernieuwde verplichte elektronische facturatie in? Elektronische facturatie, ook wel e-invoicing genoemd, wordt de standaard voor B2B-transacties. Zowel Europese als lokale overheden werken aan […]

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?

blank

Vanaf 26 april 2023 kunt u de belastingaangifte aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) indienen. Hieronder een overzicht van wat er verandert voor u. Genderneutraal Vanaf de aangifte personenbelasting AJ 2023 zullen alle koppels de gegevens van de oudste persoon in de linker kolom moeten zetten. Hierdoor wordt de aangifte in de personenbelasting genderneutraal. Termijn De indieningstermijnen […]

Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

blank

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Met het WVV tracht de wetgever België opnieuw aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland en maakt men het vennootschapsrecht eenvoudiger en meer flexibel. De belangrijkste nieuwigheden zijn de beperking van het aantal vennootschapsvormen (maatschap, CV, BV en NV), afschaffing […]

Btw elektronische kennisgeving volgens werkelijk gebruik: wijzigingen vanaf 1 januari 2023

blank

Vanaf 1 januari 2023 moet u als gemengde belastingplichtige de kennisgeving van de keuze voor aftrek volgens het werkelijk gebruik verplicht langs elektronische weg indienen via Myminfin. Gemengde belastingplichtigen verrichten twee soorten handelingen: Hierdoor hebben de gemengde belastingplichtigen geen volledig recht op aftrek en kunnen ze de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen […]

Belangrijke wijzigingen 2023 en 2024

blank

Eind 2022 werd er een begrotingsakkoord bereikt in de federale regering voor de jaren 2023 en 2024. Deze maatregelen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor bedrijven, zoals de: Daarnaast is 2023 het laatste jaar waarin de verplichte aanpassing voor de nieuwe statuten n.a.v. het WVV binnen de vooropgestelde wettelijke termijn kan gebeuren. Hervorming auteursrechten Auteursrechten worden […]

Waarop moet u letten bij aankopen in ander EU-lidstaat?

blank

Indien aan- en verkopen worden verricht in een ander EU-lidstaat die gepaard gaan met vervoer dan is er sprake van intracommunautaire handelingen (IC-handelingen). Opgelet: sommige landen behoren niet tot het grondgebied van de EU voor btw-doeleinden (art. 1§4,5° WBTW). Een IC-handeling wordt opgesplitst in twee bestanddelen. Enerzijds een IC-levering en anderzijds een IC-verwerving. Eerste en […]