Praktische fiscale kengetallen voor 2024

Inleiding Er komt een einde aan de indexeringstop. Vanaf aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) worden de grensbedragen opnieuw geïndexeerd. Maar de bevriezing van de aanslagjaren  2021 tot 2024 wordt niet gerecupereerd. Het gaat meer bepaald over de grensbedragen voor pensioensparen, aanvullend pensioen via individuele levensverzekering (langetermijnsparen) en de vrijstellingen van dividenden en van intresten van spaarboekjes. […]

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023 en volgende: wat wijzigt er?

blank

Vanaf 26 april 2023 kunt u de belastingaangifte aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) indienen. Hieronder een overzicht van wat er verandert voor u. Genderneutraal Vanaf de aangifte personenbelasting AJ 2023 zullen alle koppels de gegevens van de oudste persoon in de linker kolom moeten zetten. Hierdoor wordt de aangifte in de personenbelasting genderneutraal. Termijn De indieningstermijnen […]

Hervorming auteursrechten en naburige rechten

blank

De hervorming deed de laatste maanden heel wat vragen rijzen in de creatieve sector. Het toepassingsgebied van het gunstregime voor auteursrechten was de afgelopen jaren zo ruim geworden, dat de regering heeft beslist om het flink in te perken. De nieuwe wetgeving is een feit en introduceert bijkomende voorwaarden om te kunnen genieten van het […]

Belangrijke wijzigingen 2023 en 2024

blank

Eind 2022 werd er een begrotingsakkoord bereikt in de federale regering voor de jaren 2023 en 2024. Deze maatregelen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor bedrijven, zoals de: Daarnaast is 2023 het laatste jaar waarin de verplichte aanpassing voor de nieuwe statuten n.a.v. het WVV binnen de vooropgestelde wettelijke termijn kan gebeuren. Hervorming auteursrechten Auteursrechten worden […]

Waarom energiebesparende investeringen zo gunstig zijn

blank

Al wie energiebesparende investeringen toepast in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw kan gebruik maken van financiële steun. Afhankelijk van de doelgroep is er een verlaagd btw-tarief, premie en investeringsaftrek. Particulier Verlaging btw-tarief Tot 31 december 2023 geldt de tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering met plaatsing van […]

Verhoging kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met privé auto

blank

Bij beroepsverplaatsingen bestaat de keuze uit een bedrijfswagen ter beschikking stellen of een privé auto per kilometer vergoeden. Indien u beroepsverplaatsingen met een privévoertuig maakt kunnen de gemaakte kosten forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer het bedrag overeenkomstig is volgens ernstige normen. Vanaf 1 maart 2022 wordt de forfaitaire kilometervergoeding retro-actief verhoogd. Volgende wijzigingen […]

Overzicht autofiscaliteit 2022

blank

Ingevolge recente wijzigingen rond de wetgeving autofiscaliteit hebben we een overzicht gemaakt van de verschillende fasen.Klik op onderstaande download-knop voor een volledig overzicht van de genomen beslissingen. Geraadpleegd van: wet 25.11.2021, BS 03.12.2021 – Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (1), Monkey, Practicali

Rekening-courant omzetten naar lening met vaste termijn

blank

Indien u privé geld nodig heeft kan u hiervoor gebruikmaken vaneen goedkope lening met vaste termijn bij uw vennootschap. Leningen zonder vaste looptijd Een rekening-courant (R/C) bedrijfsleider met een debetsaldo in de boekhouding betekent dat de vennootschap een vordering heeft op de bedrijfsleider of dat de bedrijfsleider m.a.w. een schuld heeft aan de vennootschap. In […]

Mobilisatie van vrijgestelde reserves tegen gunsttarief

blank

Als u vrijgestelde belastingen wil laten taxeren aan 10 of 15%, is het aanslagjaar 2022 het laatste jaar waarin een vennootschap hiervoor kan opteren. Dit gaat concreet over de boekjaren die afsluiten op 31/12/2021 of boekjaren die afsluiten t.e.m. 30/12/2022. Wat zijn vrijgestelde reserves? Vrijgestelde reserves zijn winsten die tijdelijk worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting mits […]

Ruimere ficheverplichting voor de kosten eigen aan de werkgever vanaf 1 januari 2022

blank

Intro Ondernemingen die onkosten van hun personeel of bedrijfsleiders terugbetalen, zullen vanaf 2022 met een verruimde ficheplicht te maken krijgen. Vanaf 1 januari 2022 moet nl. het exacte bedrag van deze “kosten eigen aan de werkgever” worden vermeld op de fiche 281.10 (werknemer) of 281.20 (bedrijfsleider). De wetgever wil immers dat de fiscus beter zicht […]