Btw: Aangiften van aanvang, wijziging en beëindiging van de activiteit voortaan online indienen!

BTW-plichtigen moeten verschillende aangiften indienen bij de start, wijziging of stopzetting van hun onderneming. Sinds 12 juli 2021 moeten dergelijke aangiften online ingediend worden. Het gaat om drie soorten aangiften: Aangifte van aanvang van de activiteit (formulier 604A): iedere natuurlijke of rechtspersoon moet, alvorens een economische activiteit uit te oefenen die hem de hoedanigheid van […]

Optimaliseer uw aangifte personenbelasting voor inkomsten 2020

Bent nog op zoek naar enkele interessante tips voor het optimaliseren van de personenbelasting voor inkomsten 2020 ? Dan helpen wij u hierna met enkel handige weetjes. Voor meer toelichting erover, aarzel niet ons te contacteren. 1. Hoger belastingvoordeel voor kinderopvang Betaalde u in 2020 opvangkosten aan bijvoorbeeld de crèche, voor- en naschoolse opvang of […]

Bijkomend pakket fiscale steunmaatregelen Corona III: investeringsaftrek van 25%

Overzicht nieuwe steunmaatregelen corona overheid - devaccount

In het BS van 23/07/2020 werd de verzamenwet “Corona III” gepubliceerd waarbij de wetgever een nieuwe pakket fiscale steunmaatregelen toepast om de gevolgen van de coronacrisis op de ondertekening te temperen. Het gaat o.a. om de invoering van een investeringsaftrek voor investeringen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020 van 25%.

Kilometervergoeding voor dienstreizen aangepast op 01.07.2020

Kilometervergoeding bedrijven

De vergoedingen die een werkgever aan zijn werknemers toekent voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Fiscale consolidatie in groepsvennootschappen – groepsbijdrage

Vanaf het aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, kunnen bepaalde verbonden ondernemingen in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie toepassen. Het systeem staat ook bekend als een systeem van ‘groepsbijdragen’. Dit systeem laat toe om effectief winsten en verliezen van groepsvennootschappen met elkaar te compenseren

Samenwerking met ons kantoor

Ook ons kantoor heeft sedert 18/03/2020 de manier van werken aangepast ingevolge de COVID-19maatregelen, die overheid ons oplegt en dit tot minimaal 19/04/2020. Onze kantoormedewerkers werken sedert 18/03 maximaal van thuis uit. U kan hen vlot bereikenvia mail of telefonisch. Ook op het vast nummer +32 51 69 03 56 kan u iemand bereiken. Afspraken […]

Nieuwe regeling voorziet in maandelijkse teruggaaf van een btw- tegoed voor starters

btw teruggave starters - nieuwe regeling

Afhankelijk van hun economische activiteit kunnen btw-belastingplichtigen een btw-tegoed opbouwen, wat betekent dat voor een gegeven periode het bedrag aan aftrekbare btw groter is dan de verschuldigde btw. Btw-belastingplichtigen die een btw-tegoed hebben, kunnen hiervan onder welomschreven voorwaarden teruggaaf bekomen. Maar deze situaties zijn eerder beperkt en welomschreven. Om tegemoet te komen aan mogelijke cashflowproblemen die hierdoor veroorzaakt worden voor startende ondernemingen, wordt de mogelijkheid tot maandelijkse teruggaaf nu uitgebreid naar start-ups.

Maximaal bedrag VAPZ jaar 2019 is gekend

Bedrag VAPZ 2019

VAPZ is een interessante manier van pensioenopbouw voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. De bijdragen zijn aftrekbaar aan het marginaal (= hoogste) tarief in de personenbelasting en genieten van een beperkte eindbelasting. Het maximaal bedrag dat je hieraan kan spenderen wordt bepaald in functie van het inkomen van 3 jaar terug. Ieder jaar worden deze maximale bedragen geïndexeerd.