Btw: Aangiften van aanvang, wijziging en beëindiging van de activiteit voortaan online indienen!

BTW-plichtigen moeten verschillende aangiften indienen bij de start, wijziging of stopzetting van hun onderneming. Sinds 12 juli 2021 moeten dergelijke aangiften online ingediend worden. Het gaat om drie soorten aangiften: Aangifte van aanvang van de activiteit (formulier 604A): iedere natuurlijke of rechtspersoon moet, alvorens een economische activiteit uit te oefenen die hem de hoedanigheid van […]

Vlaams beschermingsmechanisme ondernemingen wegens corona : delen 6 en 7

Vlaams beschermingsmechanisme 6 Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen vanaf 16 april een aanvraag indienen voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021. Ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 maart 2021 en 31 maart 2021 of tussen 27 maart 2021 en 31 maart 2021 kunnen steun aanvragen […]

Verplichte telewerkaangifte via tool RSZ tegen uiterlijk 6 april 2021!

Het overlegcomité van woensdag 24 maart 2021 benadrukte dat telewerk nog steeds verplicht is, tenzij dit onmogelijk zou zijn omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening. Indien telewerk niet mogelijk is moet uw werknemer een attest van de werkgever nog steeds bij zich hebben. De controles […]

Vlaams beschermingsmechanisme 5

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Op het Overlegcomité van 28 oktober 2020 werden de maatregelen verstrengd. Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 februari 2021 tot en […]

Nieuwe regeling Federaal overbruggingsrecht vanaf 2021 – impact van take-away activiteiten

De Federale overheid voorziet in de Corona-periode in een overbruggingsrecht voor getroffen zelfstandigen. Voorlopig loopt deze maatregel tot en met 31 maart 2021 maar de mogelijkheid werd voorzien om deze termijn te verlengen. Vanaf januari 2021 zijn er evenwel een aantal wijzigingen. Je bent nog steeds gedwongen jouw activiteit te onderbreken of hoofdzakelijk afhankelijk van […]

Vraag vanaf vandaag het nieuw Vlaamse beschermingsmechanisme aan

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020. Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december […]

Optimaliseer uw aangifte personenbelasting voor inkomsten 2020

Bent nog op zoek naar enkele interessante tips voor het optimaliseren van de personenbelasting voor inkomsten 2020 ? Dan helpen wij u hierna met enkel handige weetjes. Voor meer toelichting erover, aarzel niet ons te contacteren. 1. Hoger belastingvoordeel voor kinderopvang Betaalde u in 2020 opvangkosten aan bijvoorbeeld de crèche, voor- en naschoolse opvang of […]

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme – COVID-19

Omdat Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits, beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.  Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% […]

Covid-19 : alarmfase 4 gaat in

Het Nationale overlegcomité heeft op vrijdag 16/10 kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid). De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een […]

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Vanaf het aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, kunnen bepaalde verbonden ondernemingen in België een beperkte vorm van fiscale consolidatie toepassen. Het systeem staat ook bekend als een systeem van ‘groepsbijdragen’. Dit systeem laat toe om effectief winsten en verliezen van groepsvennootschappen met elkaar te compenseren.