Deontologie:

UBO (Ultimate Benificial Owner)

De fiscale administratie heeft alle vennootschappen een belangrijke administratieve verplichting opgelegd : Het UBO-register (ultimate beneficial owner of uiteindelijk begunstigde) is een register met als doel de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of een andere juridische entiteit te identificeren, ook wanneer dat vermogen in complexe juridische constructies is onderverdeeld.

Vennootschappen, vzw’s, stichtingen en burgerlijke maatschappen met maatschappelijke zetel in België dienen verplicht hun aandeelhouders met vermelding van hun aandelenpercentage in dit register te vermelden. Het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO- register werd gepubliceerd op 14 augustus 2018 en trad in werking op 31 oktober 2018. Uiterlijk 30 september 2019 dienden de wettelijke vertegenwoordigers de informatie over hun UBO/uiteindelijke begunstigden op te nemen in het UBO-register.

 
DEVACCOUNT-ubo
Lees ook

Deontologie

blank

Opdrachtbrief

De opdrachtbrief formaliseert de relatie tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliënt.

blank

Algemene samenwerkings-voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt.

DEVACCOUNT-privacybeleid

Privacybeleid

Onze relatie met de cliënten is gebaseerd op vertrouwen. Daaronder valt natuurlijk ook de gegevensbescherming.

DEVACCOUNT-antiwitwas

Anti witwas & cliënt-acceptatie

Deze handleiding werd uitgewerkt in toepassing van de antiwitwasnorm, goedgekeurd door de Raad van het IAB op 10 januari en 7 februari 2011.