Deontologie:

Opdrachtbrief

De opdrachtbrief formaliseert de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en zijn cliënt. De evolutie van de wettelijke verplichtingen kan van invloed zijn op deze overeenkomst.

De opdrachtbrief  kan worden gepersonaliseerd om optimaal te beantwoorden aan de specifieke noden van de onderneming.

Door het ondertekenen van de opdrachtbrief (zijnde een overeenkomst), leggen de beroepsbeoefenaar en cliënt voorwaarden vast die hen tot wet strekken (art. 1134 B.W.). De opdrachtbrief bevordert enerzijds de goede organisatie van de kantoren, en is anderzijds voor de beroepsbeoefenaar onontbeerlijk om zijn rechten te laten gelden in geval van een geschil.

 
Lees ook

Deontologie

blank

Algemene samenwerkings-voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt.

DEVACCOUNT-privacybeleid

Privacybeleid

Onze relatie met de cliënten is gebaseerd op vertrouwen. Daaronder valt natuurlijk ook de gegevensbescherming.

DEVACCOUNT-ubo

UBO

De fiscale administratie heeft recent alle vennootschappen een nieuwe administratieve verplichting opgelegd : Het UBO-register.

DEVACCOUNT-antiwitwas

Anti witwas & cliënt-acceptatie

Deze handleiding werd uitgewerkt in toepassing van de antiwitwasnorm, goedgekeurd door de Raad van het IAB op 10 januari en 7 februari 2011.