Deontologie:

Anti-witwas en cliëntacceptatie

Deze handleiding werd uitgewerkt in toepassing van de antiwitwasnorm, goedgekeurd door de Raad van het IAB (thans ITAA) op 10 januari en 7 februari 2011. Deze handleiding is in ons kantoor voor het laatste geüpdatet op 21 maart 2019. Zij heeft tot doel om onze procedures vast te leggen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inbegrip van de te gebruiken werkdocumenten.

Deze procedures dienen te worden geïntegreerd in de gebruikelijke controles van de dossiers en de opdrachten, met als opzet enerzijds, de verplichtingen van de beroepsbeoefenaars inzake de preventieve antiwitwaswet na te komen, en anderzijds om door middel van de formalisering van de uitgevoerde taken te kunnen aantonen dat het door de wet en de norm vereiste klantenonderzoek werd uitgevoerd en het geheel van de wettelijke en normatieve verplichtingen werd nagekomen.

DEVACCOUNT-antiwitwas
Lees ook

Deontologie

blank

Opdrachtbrief

De opdrachtbrief formaliseert de relatie tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliënt.

blank

Algemene samenwerkings-voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt.

DEVACCOUNT-privacybeleid

Privacybeleid

Onze relatie met de cliënten is gebaseerd op vertrouwen. Daaronder valt natuurlijk ook de gegevensbescherming.

DEVACCOUNT-ubo

UBO

De fiscale administratie heeft recent alle vennootschappen een nieuwe administratieve verplichting opgelegd : Het UBO-register.