Deontologie:

Algemene samenwerkingsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

Lees ook

Deontologie

blank

Opdrachtbrief

De opdrachtbrief formaliseert de relatie tussen de accountant en/of de belastingconsulent en zijn cliënt.

DEVACCOUNT-privacybeleid

Privacybeleid

Onze relatie met de cliënten is gebaseerd op vertrouwen. Daaronder valt natuurlijk ook de gegevensbescherming.

DEVACCOUNT-ubo

UBO

De fiscale administratie heeft recent alle vennootschappen een nieuwe administratieve verplichting opgelegd : Het UBO-register.

DEVACCOUNT-antiwitwas

Anti witwas & cliënt-acceptatie

Deze handleiding werd uitgewerkt in toepassing van de antiwitwasnorm, goedgekeurd door de Raad van het IAB op 10 januari en 7 februari 2011.