Voordeel van alle aard verwarming en elektriciteit: forfaitaire waardering ingeperkt vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming beperkt tot de gevallen waarbij kosteloos elektriciteit en/of verwarming wordt verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning. Voordeel alle aard stevig beperkt Tot 2021 was het interessant om elektriciteits- […]

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona-overmacht verlengd tot 31 maart 2022

blank

Als gevolg van het toegenomen aantal besmettingen en de verstrengde maatregelen werden ook een aantal coronasteunmaatregelen verlengd tot 31 maart 2022. Eén daarvan is de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona. De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona overmacht die in september in principe voor een laatste keer werd verlengd tot het einde van het jaar, […]

Groene autofiscaliteit

blank

Om de vergroening van ons bedrijfswagenpark te versnellen werd de autofiscaliteit herwerkt.  Thuislaadstations voor elektrische wagens Als u bij u thuis een laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering in de personenbelasting genieten voor de uitgaven die u daarvoor betaalt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. De belastingvermindering varieert […]

Coronavirus: telewerk – aangifte

blank

Verplicht telewerk Tijdens het laatste overlegcomité heeft de regering verplicht telewerk terug ingevoerd. Tot en met 12 december is iedere werknemer verplicht 4 dagen per week thuiswerk te verrichten. Vanaf 13 december zijn er 3 verplichte telewerkdagen. De werknemers hebben zo één , respectievelijk twee terugkommoment(en). De werkgever dient erop toe te zien dat deze […]

Vlaams beschermingsmechanisme ondernemingen wegens corona : delen 6 en 7

blank

Vlaams beschermingsmechanisme 6 Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen vanaf 16 april een aanvraag indienen voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021. Ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 maart 2021 en 31 maart 2021 of tussen 27 maart 2021 en 31 maart 2021 kunnen steun aanvragen […]

Verplichte telewerkaangifte via tool RSZ tegen uiterlijk 6 april 2021!

blank

Het overlegcomité van woensdag 24 maart 2021 benadrukte dat telewerk nog steeds verplicht is, tenzij dit onmogelijk zou zijn omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening. Indien telewerk niet mogelijk is moet uw werknemer een attest van de werkgever nog steeds bij zich hebben. De controles […]

Vlaams beschermingsmechanisme 5

blank

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Op het Overlegcomité van 28 oktober 2020 werden de maatregelen verstrengd. Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 februari 2021 tot en […]

Verplaatsingen naar het buitenland : regeling vanaf 27 januari tot 1 maart 2021

blank

Het Ministrieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.. Dit verbiedt verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Enkel essentiële reizen naar het buitenland zijn toegestaan, met name: reizen om professionele redenen; reizen […]

Nieuwe regeling Federaal overbruggingsrecht vanaf 2021 – impact van take-away activiteiten

blank

De Federale overheid voorziet in de Corona-periode in een overbruggingsrecht voor getroffen zelfstandigen. Voorlopig loopt deze maatregel tot en met 31 maart 2021 maar de mogelijkheid werd voorzien om deze termijn te verlengen. Vanaf januari 2021 zijn er evenwel een aantal wijzigingen. Je bent nog steeds gedwongen jouw activiteit te onderbreken of hoofdzakelijk afhankelijk van […]

Vraag vanaf vandaag het nieuw Vlaamse beschermingsmechanisme aan

blank

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020. Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december […]